LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI QUYẾT TOÁN THUẾ 2021

LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI QUYẾT TOÁN THUẾ 2021

Vào thời điểm này, các doanh nghiệp đang gấp rút hoàn thiện Báo cáo tài chính năm 2021 và các tờ khai quyết toán thuế liên quan. Với đặc thù 1 năm tài chính đầy biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, chính phủ Việt Nam có nhiều chính sách hỗ trợ  kịp thời và có ý nghĩa lớn với các doanh nghiệp, tác động tích cực tới lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp. Nhưng mặt khác, đây cũng là giai đoạn, chính phủ ban hành hàng loạt các văn bản mới hướng dẫn việc quản lý thuế cũng như hoá đơn điện tử mới, phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ, tiến đến một chính phủ điện tử, số hoá quản lý thuế, hoá đơn…. Nên doanh nghiệp chúng ta rất cần có sự tổng hợp, hệ thống lại các kiến thức pháp luật quan trọng để vừa giúp doanh nghiệp được hưởng những quyền lợi pháp lý chính đáng, đồng thời thực hiện đúng những trách nhiệm pháp lý mới, liên quan.

EDUBELIFE xin chắt lọc những lưu ý quan trọng phục vụ công tác lập Báo cáo tài chính năm 2021 và quyết toán thuế năm này, các bạn nhé!

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật quản lý thuế 38/2019/QH14

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Nghị định 132/2020/TT-BTC

Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Nghị định 44/2021/NĐ-CP.

Nghị định 92/2021/NĐ-CP

Thông tư 111/2013/TT-BTC

TT96/2015/TT-BTC

Thông tư 80/2021/TT-BTC

Công văn số 2393/CV-TCT

LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ 2021

  1. Về thời hạn nộp quyết toán:

– Chậm nhất là 31/3/2022.

– Lưu ý nộp BCTC khi nộp quyết toán thuế.

  1. Biểu mẫu kê khai: thực hiện theo Thông tư 80/2021/TT-BTC từ ngày 01/01/2022.

3.Chi phí được trừ xin lưu ý:

– NNT tự xác định đủ điều kiện chi phí theo TT96/2015/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Các khoản chi ủng hộ covid phải đủ hồ sơ theo Nghị định 44/2021/NĐ-CP.

– Doanh nghiệp có phát sinh chi phí 3 tại chỗ do ảnh hưởng của Covid lưu ý là sẽ được tính CP; đồng thời không tính TNCN cho NLĐ.

– Chi phí khấu hao, phân bổ tạm dừng do Covid được trừ chi phí.

– Giảm 30% thuế TNDN theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP ( không quá 200 tỷ/ năm và doanh thu năm 2021 < doanh thu 2019).

4.Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

– Hạn nộp của tổ chức như mục 1 nêu trên.

– Hạn nộp cá nhân chậm nhất 30/4/2022 ( được gia hạn theo quy định do rơi vào ngày nghỉ).

– Phải quyết toán TNCN dù có phát sinh nộp thuế hay không.

– Không phải nộp quyết toán tncn nếu không phát sinh trả thu nhập ( tháng/Quý/Năm – công văn số 2393/CV-TCT & Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

– Giảm trừ : bản thân 11tr/tháng; 4,4tr/người/tháng đối với người phụ thuộc.

– Uỷ quyền quyết toán: theo quy định tại thông tư 111/2013/TT-BTC và cá công văn hướng dẫn quyết toán thuế hằng năm

  1. Giao dịch liên kết Nghị định 132/2020/TT-BTC.

– Thực hiện lập PL giao dịch liên kết nếu thuộc TH phải lập ( nếu không lập theo quyết toán sẽ vi phạm điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP).

– Xác định chi phí lãi vay khống chế 30% EBITDA (EBITDA : Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao)

EDUBELIFE xin chúc các doanh nghiệp, các bạn kế toán một mùa quyết toán thuế 2021 thành công, tốt đẹp!

Ghi chú:

EDUBELIFE xin gửi kèm theo Công văn gốc số 2393/CV-TCT ngày 07/01/2021 của Tổng cục thuế và các thông tin pháp luật liên quan đến nội dung trên, các bạn nhé!

https://ketoanhongtrang.vn/diem-moi-cua-luat-quan-ly-thue-2019-co-hieu-luc-01072020/

https://ketoanhongtrang.vn/quy-dinh-phap-luat-huong-dan-ke-khai-thue-bo-sung/

https://ketoanhongtrang.vn/nghi-dinh-moi-huong-dan-khoan-chi-ung-ho-chong-covid-19-la-chi-phi-duoc-tru/

https://ketoanhongtrang.vn/so-sanh-quy-dinh-giao-dich-lien-ket-cu-va-moi/

https://ketoanhongtrang.vn/huong-dan-giam-thue-tndn-phai-nop-2019-tu-ket-chuyen-lo/

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.