Tư vấn quản trị tài chínhQuản trị tài chính là lĩnh vực mới đối với Việt Nam nhưng không mới với sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới. Mục đích cao nhất của công tác tư vấn quản trị tài chính tại Kế toán Hồng Trang là tối đa hóa giá trị thị trường của doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp có kỹ năng hiểu biết sâu sắc về sức khỏe tài chính thực sự của mình, đánh giá được điểm mạnh yếu trong chiến lược kinh doanh doanh và tài chính của mình và tư vấn đưa ra các lựa chọn và giải pháp để khắc phục, thay đổi hoặc đổi mới mạnh mẽ trong chiến lược kinh doanh và quản trị tài chính của DN. Giúp các CEO đánh giá được sức khỏe tài chính thực sự của DN mình, kết nối “kênh” dẫn vốn ngân hàng với các DN tư nhân chưa có hoạt động vay vốn ngân hàng; tư vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại DN, tư vấn đánh giá hiệu quả tài chính của các dự án lớn, dài hạn, tư vấn đánh giá tài chính của các chiến lược đầu tư…

Kế toán Hồng Trang không dùng lại ở việc TƯ VẤN quản trị tài chính mà sẵn sang để truyền đạt, đào tạo để nguồn nhân lực sẵn có tại DN đáp ứng được nhu cầu phát triển, thay đổi về chính sách tài chính của DN.

Các lĩnh vực tư vấn quản trị tài chính: Tư vấn đánh giá “sức khỏe” tài chính thông qua việc đánh giá phân tích nhanh chóng tình hình tài chính và hoạt động SXKD của DN, tư vấn các giải pháp huy động vốn hợp lý thông qua việc phân tích chuyên sâu cơ cấu nguồn vốn, chi phí sử dụng vốn hiện tại của DN, tư vấn đánh giá thẩm định các dự án đầu tư, tư vấn đánh giá năng lực tài chính các đối tác của DN, tư vấn việc xác định giá trị doanh nghiệp, xác định giá trị cổ phiếu cho các doanh nghiệp tư nhân (doanh nghiệp do một số không lớn các tư nhân đầu tư vốn)…

Các linh vực quản trị tài chính Kế toán Hồng Trang đã từng tư vấn thành công: tham gia xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại Công ty Thiết bị – Bộ Công thương, đề xuất giải pháp huy động vốn cho Dự án Trung tâm thương mại MACHINCO1 – Công ty CP Thiết Bị MACHINCO1, Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư đổi mới nâng cấp dây truyền công nghệ giai đoạn1,  giai đoạn 2 Công ty CP HANEL xốp nhựa, tư vấn xác đinh giá trị doanh nghiệp và xác định giá trị phần vốn chủ sở hữu thực tế tại Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp GOC…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.