Tư vấn kế toán tài chính theo đơn đặt hàngTư vấn theo đơn đặt hàng: căn cứ vào năng lực và thực trạng “sức khỏe tài chính” của doanh nghiệp, các chuyên gia sẽ có những tư vấn phù hợp với từng vấn đề doanh nghiệp yêu cầu. Đây là những “gói tư vấn, đào tạo” chuyên ngành về tài chính kế toán cho các doanh nghiêp theo nhu cầu riêng biệt của doanh nghiệp như tư vấn tra soát báo cáo tài chính, đào tạo kế toán tổng hợp, tư vấn xác định giá trị chuyển nhượng vốn góp, tư vấn thủ tục thanh lý tài sản cố định, tư vấn chuẩn bị công tác thanh tra quyết toán thuế…

Chúng tôi – có khả năng thâm nhập sâu vào những điểm yếu của doanh nghiệp trong công tác quản trị tài chính & kế toán, đồng thời đưa ra hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi, trên cơ sở đào tạo lại nguồn nhân sự tài chính, kế toán sẵn có, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược quản trị tài chính, kế toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.