LỚP KẾ TOÁN HỒNG TRANG

      Hong Trang’s accounting class

NỘI QUY LỚP HỌC

1. Học viên đi học theo đúng lịch, đúng giờ quy định, mang thẻ học viên khi đến lớp.

2. Học viên thanh toán học phí theo đúng quy định (đóng một lần sau khi đăng ký học chính thức). Học viên đã nộp tiền học phí không hoàn lại. Trong trường hợp học viên có khó khăn về tài chính không thể đóng học phí đúng thời hạn, có thể đề nghị với giáo vụ để chương trình có sự hỗ trợ và giúp đỡ.

3. Học viên không mang đồ đễ cháy nổ ,vũ khí quân dụng đến lớp học.

4. Học viên đến lớp học phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự.

5. Học viên nghỉ học, chuyển khóa phải xin  giáo vụ học bù nếu có.

6. Học tập chăm chỉ, theo dõi chương trình phối hợp cùng lớp học và giảng viên để đạt kết quả tốt nhất trong khóa học.

7. Trong giờ học yêu cầu học viên không sử dụng điện thoại,không nói chuyện riêng.

8. Học viên được bảo lưu khóa học trong thời gian không quá 06 tháng .

Edubelife KTHT-K15

9. Hưởng ứng nhiệt tình mọi hoạt động của lớp học,thực hiện đúng và đủ nội quy đề ra. Học viên có kết quả học tập tốt sẽ được giảm học phí hoặc được học bổng cho các khóa học sau của chương trình.

10. Quy định cụ thể về việc đăng ký học lại áp dụng từ 01/06/2016 như sau:

 Level1 in accounting:

Đối với Level1 từ khóa 10 trở về sau (tức là từ khóa 10 đến khóa 19, học viên có thể học lại cùng khóa 20, không phải đóng học phí, thời gian hoạt động Khóa 11 đến nay đã gần 1 năm). Tiền học phẩm 100.000 đồng/học viên/khóa.

Đối với Level1 từ khóa 9 trở về trước (tức là từ khóa 1 đến khóa 9, học viên có thể học lại cùng khóa 20, với học phí giảm 50% so với học phí hiện tại). Tiền học phẩm 100.000đồng/học viên/khóa.

Tax in accounting:

Các học viên học từ khóa 4 (5A) đến khóa 6 của Tax accounting có quyền đăng ký học lại cùng khóa 7, không phải đóng học phí, thời gian hoạt động khóa 4 đến nay đã gần 10 tháng). Tiền học phẩm 100.000 đồng/học viên/khóa.

Các học viên học từ khóa 1 đến khóa 3 của Tax accounting có quyền đăng ký học lại cùng khóa 7, với học phí giảm 50%. Tiền học phẩm 100.000 đồng/học viên/khóa.

Khi đến đăng ký học, học viên mang theo chứng minh thư và số điện thoại đã sử dụng đăng ký học ban đầu.

11. Quy định về quản lý thẻ học viên: 

  1. Thẻ học viên là cở sở để Trung tâm xác nhận về tư cách tham gia của học viên đối với khóa học. Học viên cần xuất trình thẻ cho Giáo vụ kiểm tra khi vào lớp
  2. Thẻ học văn là căn cứ xác định thời gian được tiếp tục học lại miễn phí cho học viên trong các khóa học tại Kế toán Hồng Trang. Theo đó, đối với chương trình Level1 in accounting for Vietnamese, học viên được học miễn phí trong 6 Khóa liên tiếp kể từ khóa học đăng ký đầu tiên. Đối với chương trình Tax accounting, học viên được học miễn phí 3 khóa liên tiếp kể từ khóa học đăng ký học đầu tiên.
  3. Thẻ học viên là cơ sở để Giáo vụ & Giáo viên phát tài liệu cho các học viên. Học viên không xuất trình thẻ, không được phát tài liệu. Các học viên học lại, cần phải nộp phí học phẩm = 100.000 đồng để có tài liệu mới.
  4. Thẻ học viên là căn cứ xem xét về chính sách học bổng và miễn, giảm học phí cho học viên khi tham gia các khóa học mới, nếu thỏa mãn các điều kiện của chương trình. Các điều kiện này sẽ được Trung tâm thông báo bằng văn bản và công bố công khai trên các phương tiện truyền thông của Trung tâm. Mức miễn giảm học phí cho khóa học mới của học viên đã từng tham gia ít nhất 01 chương trình của Kế toán Hồng Trang từ 10% – 30%.
  5. Thẻ học viên là bằng chứng thể hiện học viên là thành viên của Gia đình kế toán Hồng Trang, được tư vấn, hỗ trợ miễn phí trong quá trình học tập tại Trung tâm và căn cứ, cơ sở để Trung tâm xem xét, tiếp tục có sự hỗ trợ sau khi học viên tốt nghiệp như tham gia các buổi bồi dưỡng kiến thức miễn phí…và song hành với bạn trên con đường sự nghiệp về sau.
  6. Trên thẻ học viên lưu trữ mã số thẻ, lưu trữ điểm, học bạ, quá trình học tập, là cơ cở để Trung tâm xác nhận, cung cấp Giấy xác nhận kỹ năng nghề nghiệp cho học viên khi tốt nghiệp
  7. Trường hợp học viên bị mất thẻ hoặc chưa nhận thẻ, xin mới liên lạc với Trung tâm qua số điện 04 66871188 Ms Hoa để được hướng dẫn làm thủ tục xin cấp lại thẻ.