ID Tên khóa học Thời gian Ngày khai giảng
KT-14 Đào tạo Kế toán Đơn vị sự nghiệp, DV công 2 tháng 18 Tháng Một, 2022
KT - 15 Tư vấn theo nhu cầu 2 tháng 18 Tháng Một, 2022
KT-01 Kế toán tổng hợp giỏi 2,5 - 03 tháng 5 Tháng Một, 2022
KT-11 Kế toán tổng hợp cho người đã đi làm 2,5 - 03 tháng 5 Tháng Một, 2022
KT-13 Kế toán tổng hợp nâng cao theo nhu cầu 2,5 - 03 tháng 5 Tháng Một, 2022
KT-12 Kế toán tổng hợp cho sinh viên 2,5 - 03 tháng 5 Tháng Mười Hai, 2022
KT-08 Xử lý rủi ro thuế 2,5 - 03 tháng 18 Tháng Tư, 2022
KT-09 Tiếng anh thông dụng 2,5 - 03 tháng 7 Tháng Một, 2022
KT-06 Kế toán công ty xây dựng 2 tháng 22 Tháng Sáu, 2022
KT-07 Kế toán công ty nước ngoài 2,5 - 3 tháng 10 Tháng Sáu, 2022
KT-02 Kế toán thuế 2,5 - 03 tháng 12 Tháng Ba, 2022