Tư vấn quản trị kế toánBên cạnh công tác đào tạo kỹ năng nghề nghiệp kế toán giỏi ở các cấp độ: Level1 in accounting (Kế toán viên giỏi ở tất cả các phần hành kế toán chủ yếu của DN); Level 2 in accounting (Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp tư nhân và công ty đại chúng); Tax acconting (Chuyên gia về kế toán thuế cao cấp). Kế toán Hồng Trang dành nhiều tâm huyết tư vấn công tác quản trị kế toán tại các doanh nghiệp.

Nội dung “Tư vấn quản trị kế toán”: Tư vấn việc xây dựng bộ máy kế toán, phân công công việc cho các kế toán viên, thiết lập quy chuẩn chức danh nghề nghiệp cho bộ máy kế toán, thiết kế sơ đồ  hạch toán, chọn lựa tài khoản kế toán, xây dựng chính sách kế toán, quy chế tài chính và quản lý tài sản cho doanh nghiệp, xây dựng quy trình hạch toán và hệ thống chứng từ đáp ứng tốt  các tiêu chuẩn về mặt lý đồng thời đáp ứng kịp thời, hiệu quả nhu cầu quản trị của DN….

Mục đích cao nhất của “Tư vấn quản trị kế toán” là: Giúp doanh nghiệp với một hệ thống sổ sách, một bộ máy kế toán nhưng đáp ứng tất cả các yêu cầu về mặt pháp lý (tuân thủ chuẩn mực kế toán & các quy định pháp lý có liên quan) cũng như cầu quản trị, điều hành hằng ngày của doanh nghiệp (báo cáo quản trị phục vụ điều hành hoạt động hằng ngày của DN, BCTC đáp ứng nhu cầu thông tin của các nhà đầu tư, ngân hàng, cổ đông…)

Giúp các CEO đánh giá được chất lương thực sự của hệ thống kế toán tại DN: đánh giá tính “chuẩn” về chất lượng Báo cáo tài chính (đáp ứng hệ thống chuẩn mực và các quy định pháp lý); tính “đẹp” về hình ảnh, sức khỏe tài chính của DN thể hiện trên BCTC (BCTC cần hấp dẫn các nhà đầu tư); bộ máy kế toán cần đáp ứng được nhu cầu điều hành HĐSXKD hằng ngày; tính hiệu quả của công tác kế toán trên 3 phương diện: tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí.

Theo quan điểm của Kế toán Hồng Trang, công tác quản trị kế toán có vai trò rất quan trọng vì nó hình thành hành lang pháp lý, tạo “đường ray” và cơ sở nền tảng về quy chế hoạt động cho bộ máy kế toán.

Kế toán Hồng Trang đã hợp tác với Công ty IVALUE tư vấn thành công các quản trị kế toán cho các khách hàng lớn như : Tổng công ty muối Việt Nam, Tập đoàn Vạn Xuân, Công ty cổ phần DILIGO Việt Nam…và đã tư vấn quản trị kế toán thành công công tác quản trị kế toán cho nhiều doanh nghiệp nhỏ, nhiều năm hoạt động không bài bản, đến nay đã có bộ máy kế toán hoạt động hiệu quả minh bạch, thu hút các nhà đầu tư….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.