DN nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài từ 01 đến 03 năm  

DN nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài từ 01 đến 03 năm  

Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Theo đó, từ ngày Nghị định này có hiệu lực, thêm 03 nhóm đối tượng được miễn lệ phí môn bài, cụ thể:

Trước hết, miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với: Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới); Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Tiếp theo, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Cuối cùng, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập cũng được bổ sung vào nhóm đối tượng được miễn lệ phí môn bài theo quy định mới.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/02/2020.

 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.