Nghị định mới hướng dẫn khoản chi ủng hộ chống covid 19 là chi phí được trừ

Nghị định mới hướng dẫn khoản chi ủng hộ chống covid 19 là chi phí được trừ

Không tính thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ chống Covid-19” là nội dung quan trọng được Chính phủ ban hành Nghị định 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021, về việc hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống Covid-19.

Cụ thể, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ. Các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế, đơn vị lực lượng vũ trang; Quỹ phòng, chống dịch Covid-19;…

Để khoản chi ủng hộ chống COVID19 là chi phí được trừ, hồ sơ gồm có:

+ Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này

+ hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ;

+ Các hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

EDUBELIFE xin gửi toàn văn Bản có dấu đỏ Nghị định quan trọng này tới các bạn:

Nghị định 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021

Mong các doanh nghiệp có tâm, đã, đang và sẽ ủng hộ chống COVID 19 yên tâm hơn khi thực hiện những nghĩa cử cao đẹp của mình!

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.