Bản tin pháp luật TCKT tháng 9 và tháng 10.2017 

Nộp lại báo cáo tài chính năm: 

Nghị định 49 quy định xử phạt về lệ phí và hóa đơn: 

Một số thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán: 

CV mẫu:

Trả lời chính sách thuế – công văn 51140/CT-HTr

Văn bản hợp nhất Nghị định về Thuế Thu nhập cá nhân (14-2015)

 Văn bản hợp nhất Nghị định về Thuế Thu nhập cá nhân (2015)

Văn bản hợp nhất Nghị định về Thuế Tài nguyên (2015)

Văn bản hợp nhất Thông tư về Thuế Giá trị gia tăng

 Văn bản hợp nhất Thông tư về Luật Quản lý Thuế (2015)

Văn bản hợp nhất Thông tư về Hóa đơn chứng từ (2015)

Thông tư 111 hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân

 Thông tư 26-2015 về thuế GTGT và quản lý thuế

 Nghị định 100 bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng và luật quản lý thuế

 Thông tư 130 – 2016 Bổ sung một số điều tại các Thông tư về thuế

 Thông tư 133 – 2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 Thông tư 173-2016-TT-BTC-bổ sung sửa đổi về Thuế:  

 Sửa đổi một số điều về thuế GTGT – (106-2016-QH13): 

 Nghị định về lệ phí môn bài (139-2016-ND-CP): 

Bản tin chọn lọc Edubelife về pháp luật TCKT, thuế tháng 09, 10/2019:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.