HỖ TRỢ MỚI CỦA CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP & NGƯỜI LAO ĐỘNG  DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID 19

HỖ TRỢ MỚI CỦA CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP & NGƯỜI LAO ĐỘNG DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID 19

Ngày 24/9/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp được hưởng khoản hỗ trợ theo thời gian đóng bào hiểm thất nghiệp, cụ thể:

Về đối tượng được hưởng hỗ trợ:

– Tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021(không bao gồm người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên).

– Đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 – hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng).

Về mức hỗ trợ :

– Thời gian đóng dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người.

– Thời gian đóng từ đủ 12 tháng – dưới 60 tháng: Hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người.

– Thời gian từ đủ 60 tháng – dưới 84 tháng: Hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người.

– Thời gian đóng từ đủ 84 tháng – dưới 108 tháng: Hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người.

– Thời gian đóng từ đủ 108 tháng – dưới 132 tháng: Hỗ trợ 2,9 triệu đồng/người.

– Thời gian đóng từ đủ 132 tháng trở lên: Hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.

 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.