QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ – HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 123/2020

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ – HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 123/2020

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Cụ thể, Thông tư này quy định một số nội dung về hóa đơn điện tử gồm:

– Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử;

– Mẫu hiển thị các loại hóa đơn điện tử;

– Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử;

– Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

– Áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác;

– Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

– Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định một số nội dung về hóa đơn giấy như: Tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn do Cục Thuế đặt in, ký hiệu mẫu số hóa đơn là tem, vé, thẻ do Cục Thuế đặt in…

Đặc biệt, Thông tư quy định từ 01/7/2022, áp dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cụ thể:

Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh được lựa chọn sử dụng hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm:

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử;

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh; – Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã cho người bán và người mua phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

– Thông tin về dịch vụ hóa đơn điện tử được công khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức;

– Có tối thiểu 5 nhân sự trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin;

– Có hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu;…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022.

 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.