Thông báo hạn nộp các hồ sơ khai thuế

Thông báo hạn nộp các hồ sơ khai thuế

Hiện nay đã đến kỳ nộp tờ khai thuế GTGT Tháng 12 năm 2016, Quý 04 Năm 2016.

Theo Thông báo của Tổng cục thuế và các Chi cục thuế gửi các DN:

Hạn nộp của các hồ sơ khai thuế phải nộp kỳ này như sau:

1. Tờ khai thuế GTGT Tháng 12/2016 – Hạn nộp 20/01/2017

2. Tờ khai thuế GTGT    Quý 04/2016 – Hạn nộp 02/02/2017

Lưu ý:

Quý doanh nghiệp xác định đúng loại hồ sơ khai thuế phải nộp (chỉ nộp 01 loại hồ sơ khai thuế Tháng hoặc Quý, phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp).

Không nộp dồn vào ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ để tránh xảy ra lỗi khi gửi lên hệ thống thuế.

Chỉ tiêu Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của kỳ này (chỉ tiêu 22) phải luôn bằng Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) trên tờ khai chính thức của kỳ trước.

Các trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Nếu phát sinh số thuế phải nộp đề nghị doanh nghiệp nộp đúng hạn. Các khoản nộp vào Ngân sách nhà nước được nộp theo hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Quý Doanh nghiệp cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với các Chi cục cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp của mình.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.