Hướng dẫn khai và nộp tiền lệ phí lệ phí môn bài

Hướng dẫn khai và nộp tiền lệ phí lệ phí môn bài

Phần II:

 

III. Hướng dẫn khai lệ phí môn bài và nộp tiền lệ phí môn bài qua mạng điện tử

  1. Tờ khai lệ phí môn bài.

1.1. Mẫu tờ khai: Mẫu tờ khai theo nghị định 139/2016/NĐ-CP

– (  Chị Hoàng Anh chèn Link tải tờ khai vào đây nhé )

1.2. Khai lệ phí môn bài

1.2.1. Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

– Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

– Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

– Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

1.2.2. Khai lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

–  Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với từng địa điểm sản xuất, kinh doanh.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.

– Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này chưa nộp.

1.3. Thực hiên khai tờ khai lệ phí môn bài:

 to-khai-edubelife

 

to-khai-1-edubelife

  1. Nộp tiền lệ phí môn bài qua mạng điện tử

2.1. , Quy định về nộp lệ phí môn bài

2.1.1. Đối với với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

– Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

2.1.2. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

2.2. Hướng dẫn nộp tiền lệ phí môn bài qua mạng điện tử:

B1. Truy cập vào trang web: nopthue.gdt.gov.vn

B2: Đăng Nhập vào sau đó chọn mục Lập Giấy Nộp Tiền
B3: Điền đầy đủ vào các mục : Chọn ngân hàng, Chọn TK ngân hàng, thông tin cơ quan quản lý thu.
B4: Chọn đúng nội dung kinh tế: Lệ phí môn bài 2017:

– 2862: Lệ phí môn bài bậc 1

– 2863: Lệ phí môn bài bậc 2

– 2864: Lệ phí môn bài bậc 3

B5: Ký điện tử và nộp giấy nộp tiền. Chờ xác nhận từ ngân hàng.
Lưu ý:
– Tài Khoản ngân hàng phải có đủ số dư để nộp.
– Doanh nghiệp phải lập đúng tiểu mục theo quy định. Nếu doanh nghiệp nộp sai thì phải tự điều chỉnh lại

Mẫu tờ khai Lệ phí Môn bài Nghị định 139:  

 

 

 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.