Tăng cường quản lý rủi ro thuế – TT 31/2021/TT-BTC

Tăng cường quản lý rủi ro thuế – TT 31/2021/TT-BTC

Bốn mức đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của người nộp thuế

04 dấu hiệu rủi ro thuế sẽ được cơ quan thuế giám sát trọng điểm

Đó là những nội dung mới được quy định Thông tư 31/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế ngày 17/5/2021.

Cụ thể, người nộp thuế được đánh giá, phân loại theo một trong 04 mức độ tuân thủ pháp luật thuế (thay vì 03 mức độ như quy định cũ) gồm: Tuân thủ cao; Tuân thủ trung bình; Tuân thủ thấp; Không tuân thủ. Đối với người nộp thuế thuộc mức không tuân thủ, thực hiện các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật. Người nộp thuế thuộc các mức tuân thủ cao, trung bình, thấp và không tuân thủ, thực hiện phân tích bản chất hành vi để xác định biện pháp nâng cao tuân thủ.

Các biện pháp nâng cao tuân thủ pháp luật thuế bao gồm: Đưa vào danh sách xem xét, lựa chọn tuyên dương, khen thưởng người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế; Trường hợp cần nâng cao tuân thủ, tổ chức các chương trình tiếp xúc với người nộp thuế, hội nghị đối thoại, hội thảo, đào tạo giúp người người nộp thuế thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế, nghiên cứu sửa đổi chính sách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính;…

Ngoài ra, người nộp thuế sẽ được giám sát trọng điểm nếu có một trong 04 dấu hiệu sau: Người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ; Người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ; Người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên đề trọng điểm hoặc qua thu thập từ công tác quản lý của cơ quan thuế cần giám sát quản lý thuế;…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 02/7/2021.

EDUBELIFE xem gửi tặng các bạn toàn văn Thông tư quan trọng này: Thông tư 31/2021/TT-BTC

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.