BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

“CÓ BUỘC PHẢI LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG” là một trong những câu hỏi thực tiễn hiện đang được khá nhiều chủ doanh nghiệp, người làm công tác nhân sự, kế toán quan tâm. Để làm rõ thêm vấn đề này, EDUBELIFE xin có những chia sẻ xung quanh vấn đề này như sau:

  1. “CÓ BUỘC PHẢI LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG”?

Việc khai trình sử dụng lao động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Lao động và Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Cụ thể, căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

“…2. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thi gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình thay đổi về lao động trong trường hợp người sử dụng lao động gửi báo cáo bằng bản giấy để cập nhật đầy đủ thông tin theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

KẾT LUẬN: Vậy, các doanh nghiệp, với tư cách là người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động theo quy định trên.

  1. NẾU KHÔNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI LAO ĐỘNG, CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

Căn cứ khoản c Điều 7 Nghị định 28/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội thì có thể bị phát từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng nếu không báo cáo đó em. Cụ thể:

“Điều 7. Vi phạm về tuyển, quản lý lao động

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây.

….

  1. c) Không báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện;”

VẬY, các DN cần báo cáo tình hình thay đổi lao động theo quy định trên! Nếu không có thể bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng.

Việc kê khai trình sử dụng lao động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Lao động và Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

EDUBELIFE xin gửi các chủ doanh nghiệp, người làm công tác nhân sự, kế toán Mẫu khai báo: Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Chúc các bạn luôn mạnh khoẻ, Chúc các doanh nghiệp vẫn đứng vững, vượt qua mọi khó khăn do đại dịch CoVid 19

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.