TẠI SAO QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN LẠI CÓ VỊ TRÍ TỐI QUAN TRỌNG DOANH NGHIỆP

TẠI SAO QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN LẠI CÓ VỊ TRÍ TỐI QUAN TRỌNG DOANH NGHIỆP

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau khi bàn về tầm quan trọng của quản trị dòng tiền đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Theo chúng tôi, trước hết xuất phát từ “Bản chất, vai trò của Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” như hiện nay: Mọi thứ muốn giao dịch đều được tiền tệ hoá.

Tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt, là vật ngang giá chung, là vật trung gian môi giới trong mọi hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân và toàn cầu.

Trong mỗi doanh nghiệp, quản trị dòng tiền có vị trí trung tâm trong chiến lược quản trị tài chính. Mọi nguồn lực muốn huy động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đều được quy đổi thành tiền. Do đó, để có nguồn lực đầu vào tối ưu chúng ta cần tập trung quản trị tốt dòng tiền ra của doanh nghiệp (Cash out flow)

Mặt khác, bản chất của quản trị tài chính là quản trị các mối quan hệ về tài chính (quản trị kinh tế dưới dạng giá trị hay tiền tệ). Nói một cách khác, muốn đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận hay tối đa hoá giá trị thị trường của mình, doanh nghiệp cần nỗ lực hết sức để thoả mãn những lợi ích kinh tế của các bên liên quan như người mua, người bán, người lao động, các cổ đông, các nhà đầu tư, ngân hàng … Trong nền kinh tế thị trường và toàn cầu hoá như hiện nay, cách để thoả mãn những mối quan hệ lợi ích này đều thông qua tiền tệ.

Vậy lấy đâu là tiền đ đáp ứng nhu cầu về dòng tiền chi ra của doanh nghiệp?

Câu trả lời: Đó chính là dòng tiền vào của doanh nghiệp (Cash in flow)

Có phải dòng tiền vào là dòng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ?

Vậy tại sao nhiều doanh nghiệp bán hàng và thu tiền tương đối tốt mà vẫn bị “mất cân đối” thu chi?

Dòng tiền vào trong khoa học kế toán?

Dòng tiền vào đối với một kỳ hoạt động kinh doanh ngắn hạn?

Về bản chất sẽ khác như thế nào đối với dòng tiền vào dài hạn, nếu chúng ta xem xét trên cách tiếp cận của chiến lược kinh doanh và Bản đồ kinh doanh?

Hãy cùng BIZMAP chia sẻ, trao đổi để rõ hơn về Tầm quan trọng của quản trị dòng tiền, đặc biệt là DÒNG TIỀN VÀO (Cash in flow) vào buổi tối thứ 5 đầu tiên của tháng 9 này nhé!

Thời gian: 19h30 ngày 07/09/2023

Link tham gia 

Sự quan tâm, tham dự của Bạn là niềm vinh hạnh của BIZMAP chúng tôi!

 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.