THỜI HẠN HUỶ HOÁ ĐƠN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT & MƯC TIỀN PHẠT KHI CHẬM THÔNG BÁO

THỜI HẠN HUỶ HOÁ ĐƠN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT & MƯC TIỀN PHẠT KHI CHẬM THÔNG BÁO

Hiện nay, không ít các doanh nghiệp phát sinh việc chậm tiêu huỷ hoá đơn khi chuyển sang hoá đơn điện từ theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC. EDUBELIFE xin chia sẻ thêm về

 1. Thời hạn tiêu huỷ hoá đơn theo quy định mới nhất
 2. Mức phạt có thể phát sinh nếu chậm nộp thông báo tiêu huỷ hoá đơn.
 1. THỜI HẠN TIÊU HUỲ

Căn cứ QUY ĐỊNH VỀ TIÊU HUỶ HOÁ ĐƠN GIẤY ĐIỀU 27 NGHI ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP

“Điều 27. Tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế

 1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn. Thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
  Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thì đơn vị phải tiêu hủy hóa đơn, thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
  Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
  Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không tiêu hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
 1. CHẬM NỘP THÔNG BÁO HUỶ HOÁ ĐƠN, BỊ PHẠT BAO NHIÊU ?

Căn cứ Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Điều 29 Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo. báo cáo về hóa đơn

 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.
 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 3. a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;
 4. b) Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị xử phạt.

 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
 2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 4. a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;
 5. b) Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy định.

 1. QUY TRÌNH TIÊU HUỶ HOÁ ĐƠN

Để tìm hiểu thêm về quy trình tiêu huỷ hoá đơn khi chuyển sang hoá đơn điện tử theo quy định Thông tư 78/2021/TT-BTC, xin mời bạn tham khảo thêm theo Bài viết sau của EDUBELIFE

HƯỚNG DẪN TIÊU HUỶ HOÁ ĐƠN GIẤY KHI CHUYỂN SANG HOÁ ĐƠN ĐIỀN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

Trên đây là một số chia sẻ của EDUBELIFE về “ THỜI HẠN HUỶ HOÁ ĐƠN THEO QUY ĐỊNH THÔNG TƯ 78/2021 & TIỀN PHẠT KHI CHẬM THÔNG BÁO”. Hi vọng bài viết nhỏ này đã phần nào hỗ trợ bạn trong việc thực hiện huỷ hoá đơn theo quy định.

Kính chúc các Doanh nghiệp phát triển thịnh vượng. Kính chúc các bạn kế toán ngày càng có thu nhập cao và được chủ doanh nghiệp ngày càng trọng dụng.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.