Rủi ro khi sử dụng hóa đơn trong trường hợp xuất khẩu

Rủi ro khi sử dụng hóa đơn trong trường hợp xuất khẩu

Không ít các DN hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đã chia sẻ với Kế toán Hồng Trang về những trăn trở xung quanh việc sử dụng hóa đơn khi xuất khẩu. Đặc biệt có những DN không muốn xuất hóa đơn trong các hoạt động xuất khẩu, hoạt động tạm nhập tái xuất… tiềm ẩn những rủi lớn về vấn đề chấp hành pháp luật thuế và sử dụng hóa đơn đối với các DN.

Nhằm chia sẻ cách nhìn toàn diện về việc sử dụng hóa đơn trong hoạt động xuất khẩu, Kế toán Hồng Trang – EDUBELIFE xin trình bày xúc tích về việc sử dụng hóa đơn trong các trường hợp xuất khẩu như sau:

Sự ra đời của Thông tư 39/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/06/2014) đã đánh dấu một bước tiến quan trọng của nước ta trong quá trình cải tiến các thủ tục về hóa đơn, hội nhập quốc tế, theo đó bãi bỏ việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu theo Thông tư 153/2010/TT-BTC & Thông tư 64/2013/TT-BTC. Bộ Tài chính cho phép sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng trong các hoạt động bán hàng nội địa, xuất khẩu ra nước ngoài và các trường hợp được coi như xuất khẩu như xuất khẩu vào khu phí thuế quan.

Có hai trường hợp xuất khẩu: xuất khẩu ra nước ngoài và xuất khẩu vào khu phí thuế quan.

1/ Đối với trường hợp xuất khẩu ra nước ngoài:

Theo công văn liên ngành giữa Bộ tài chính & Tổng cục Hải quan số 11352/BTC-TCHQ ngày 14/08/2014, các DN xuất khẩu ra nước ngoài không sử dụng hóa đơn GTGT & hóa đơn bán hàng mà sử dụng hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế (Comercial invoice).

Thực tế, nhiều DN đã nhầm lần do chưa nắm bắt được sự hướng dẫn chi tiết tại công văn này, đã cho rằng DN của mình không cần xuất hóa đơn cho hoạt động xuất khẩu, cụ thể

..Trích Điều 5 Thông tư 119/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014,“…. Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.”

Như vậy, DN có xuất khẩu ra nước ngoài không xuất hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng nhưng phải xuất xuất hóa đơn Comercial invoice theo quy định tại  công văn số 11352/BTC-TCHQ ngày 14/08/2014.

2/ Đối với trường hợp xuất vào khu phi thuế quan:

Cũng theo quy định tại công văn này, căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định riêng cho trường hợp DN nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan, không sử dụng cho trường hợp xuất khẩu ra nước ngoài. Theo đó, từ 01/06/2014, DN sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng khi xuất khẩu vào khu phi thuế quan, thay cho việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu như trước kia.

Như vậy, đối với trường hợp DN nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan, DN sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng; còn đối với trường hợp xuất khẩu ra nước ngoài, DN sử dụng hóa đơn thương mại (Comercial invoice).

Với bài viết nhỏ này, mong rằng bạn đã nhận được sự chia sẻ chân thành, hữu ích cho công việc kế toán của mình.

Hồng Trang

(ketoanhongtrang.vn)

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.