Ưu đãi về học phí cho thuế khóa 8

Ưu đãi về học phí cho thuế khóa 8

Nhằm khuyến khích, động viên các bạn ham học hỏi, Trung tâm kế toán Hông Trang – EDUBELIFE xin dành sự ưu đãi về thời hạn đóng và mức nộp học phí riêng đối với học viên Thuế khóa 8 như sau:

1/ Giảm 10% học phí đối với học viên đã học chương trình Level1 của Trung tâm

2/ Giảm 15% học phí đối với học viên học nhiều hơn 1 chương trình của Trung tâm (như lớp one to one class)

3/ Đối với các bạn đang khó khăn về tài chính, Trung tâm đồng ý để các bạn này có thể đóng học phí thành nhiều đợt. Trường hợp đặc điểm, khi có đề xuất và cam kết với Trung tâm, bạn có thể đóng học phí sau khi có thu nhập với việc làm mới.

Chúc các bạn tìm thấy niềm đam mê trong nghề nghiệp!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Trang

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.