Nghị định mới về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định mới về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Không cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc dưới 30 ngày tại VN là điểm nổi bật của Nghị định mới này, cụ thể:

Ngày 30/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Một trong những nội dung nổi bật là quy định về cấp giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại VN. Theo đó, người lao động nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên; vào VN làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 3 lần trong 01 năm… sẽ thuộc diện không cấp giấy phép lao động.

Ngoài ra còn các trường hợp là các tình nguyện viên; thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại VN hoặc trường hợp được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào VN để giảng dạy, nghiên cứu…

Đối với các trường hợp cấp phép lao động thì thời hạn cấp phép không quá 2 năm. Trường hợp cấp lại giấy phép lao động thì thời hạn của giấy phép cấp lại bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép. Giấy phép được gia hạn 01 lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021.

EDUBELIFE xin gửi bạn toàn văn nghị định mới này:

Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.