Mức lương tối thiểu vùng với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

Mức lương tối thiểu vùng với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (Link file tải về ở phía dưới bài viết)

– Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng ).

– Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng).

– Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng).

– Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).

Các nội dung này sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nghị định 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2018 và thay thế cho Nghị định 153/2016/NĐ-CP.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.