Hạn nộp tờ khai thuế tháng 6/18 và quý 2/18

Hạn nộp tờ khai thuế tháng 6/18 và quý 2/18

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ THÁNG 6/2018 VÀ QUÝ 2/2018

Hiện nay đã đến kỳ nộp Hồ sơ khai thuế Tháng 06/2018 và Quý 02/2018

Hạn nộp của các hồ sơ khai thuế phải nộp kỳ này như sau:

Edubelife - han nop to khai thue

Lưu ý:

  • Việc kê khai thuế GTGT:

+ Doanh nghiệp phải xác định đúng loại hồ sơ khai thuế phải nộp (chỉ nộp 01 loại hồ sơ khai thuế Tháng hoặc Quý, phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp).

+ Chỉ tiêu Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của kỳ này (chỉ tiêu 22) phải luôn bằng Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) trên tờ khai chính thức của kỳ trước.

  • Các trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.
  • Nếu phát sinh số thuế phải nộp thì doanh nghiệp cần phải nộp đúng hạn. Các khoản nộp vào Ngân sách nhà nước được nộp theo hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
  • Không nộp dồn vào ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ để tránh xảy ra lỗi khi gửi lên hệ thống thuế.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.