Các sai phạm thường gặp về hóa đơn

Các sai phạm thường gặp về hóa đơn

CÁC SAI PHẠM THƯỜNG GẶP VỀ HÓA ĐƠN MÀ DÂN KẾ TOÁN CẦN BIẾT

Hóa đơn không chỉ là Bằng chứng kế toán quan trọng,, là căn cứ pháp lý đối với Doanh nghiệp bán hàng, cung cấp dịch vụ ghi nhận doanh thu; mà còn là một trong 3 điều kiện thiết yếu để chứng minh chi phí phát sinh là chi phí được trừ trong quá trình mua hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp. Hay nói một cách khác, hóa đơn có mặt, xuất hiện trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh danh của DM, từ quá trình mua các yếu tố đầu vào, đến quá trình tiêu thụ hàng hóa, dịch ra, liên quan mật thiết đến việc giải trình, thuyết minh về nghĩa vụ thuế của DN trước các cơ quan quản lý Nhà nước.

Thực tế thanh tra, kiểm tra thuế cho thấy, phần đông các doanh nghiệp vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của hóa đơn, do đó thường vướng phải những sai phạm và phải chịu chế tài theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Thông tư 10/2014/TT-BTC; Thông tư 176/2016/TT-BTC, EDUBELIFE xin chia sẻ một số những thói quen tiêu biểu nên tránh để không để không phát sinh chi phí phạt đáng tiếc:

hành vi HĐ 1

hành vi HĐ 2

Chúc các bạn kế toán luôn tư tin trong nghề nghiệp! Chúc các Doanh nghiệp phát triển, thịnh vượng!

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.