Giải trình trước Thuế về chi phí Bảo hiểm

Giải trình trước Thuế về chi phí Bảo hiểm

KỸ NĂNG GIẢI TRÌNH TRƯỚC CƠ QUAN THUẾ VỀ CHI PHÍ BẢO HIỂM

Qua Bài viết số 1, Bài viết số 2 (đường link bài viết số 1,2),  Edubelife đã chia sẻ với bạn về  các vấn đề quan trọng liên quan đến bảo hiểm năm 2018 như:  “Khi nào Doanh nghiệp phải nộp Bảo hiểm? số tiền bảo hiểm được tính trên thu nhập nào? … Với Bài viết số 3 này, chúng tôi xin bật mí chi tiết hơn nữa về

  1. Tỷ lệ bảo hiểm cụ thể phải nộp của từng loại
  2. Kỹ năng giải trình trước cơ quan thuế về chi phí bảo hiểm
  3. Kỹ năng hạch toán các khoản bảo hiểm theo quy định mới nhất

(Tặng Phiếu kế toán hạch toán bảo hiểm năm 2018)

A/ Tỷ lệ bảo hiểm cụ thể phải nộp của từng loại như thế nào?

BHXH-Edubelife

B/ Kỹ năng giải trình trước cơ quan thuế về chi phí bảo hiểm

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC; Căn cứ Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, để các khoản trích bảo hiểm là chi phí được trừ, kế toán cần chú ý về chứng từ làm bằng chứng tin cây khi hạch toán các khoản bảo hiểm như sau:

  • Thông báo kết quả nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN của cơ quan bảo hiểm đối với Doanh nghiệp. (Trong thông báo này thể hiện rõ Quỹ lương đăng ký nộp bảo hiểm, các khoản bảo hiểm phải nộp, đã nộp, còn phải nộp hay nộp thừa theo xác nhận của cơ quan bảo hiểm. Đây là bằng chứng rất quan trọng vì có sự đối chiếu, xác nhận của cơ quan bảo hiểm)

C/ Kỹ năng hạch toán các khoản bảo hiểm theo quy định mới nhất

  • Đối với phần bảo hiểm thuộc trách nhiệm của Doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan bảo hiểm, kế toán hạch toán ghi nhận vào chi phí được trừ nếu có chứng tư tin cây đã đề cập tại mục B, hạch toán

Nợ TK 6421, 6411, 627, 622, 623  = 21,5% x Quỹ lương đóng bảo hiểm

Có TK 3383, 3384, 3389 = 21,5% x Quỹ lương đóng bảo hiểm (chi tiết loại BH)

  • Đối với phần bảo hiểm thuộc trách nhiệm của Người lao động phải nộp cho cơ quan bảo hiểm, kế toán hạch toán :

Nợ TK 334 (nếu số tiền này trừ trực tiếp trên sổ lương)

Nợ TK 111 (nếu số bảo hiểm này thu trực tiếp bằng tiền mặt)

 Có TK 3383, 3384, 3389 = 10,5% x Quỹ lương đóng bảo hiểm (chi tiết loại BH)

  • Khi nộp bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm. Kế toán căn cư vào các chứng tứ: Giấy đề nghị nộp bảo hiểm, Tờ khai nộp bảo hiểm, Ủy nhiệm chi nếu thanh toán bằng chuyển khoản và hạch toán:

Nợ TK TK 3383, 3384, 3389 = 32% x Quỹ lương đóng bảo hiểm (chi tiết loại BH)

Có TK 112 = 32% x Quỹ lương đóng bảo hiểm

BHXH-1-Edubelife

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.