Bản tin pháp luật ích lợi cho Doanh nghiệp

Bản tin pháp luật ích lợi cho Doanh nghiệp

Thông tin trong số này

1/ Miễn lệ phí môn bài với hộ KD có doanh thu năm từ 100 triệu trở xuống

2/ Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2017

3/ Chứng từ kế toàn tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt

4/ Cấp Chứng chỉ kế toán viên thay cho Chứng chỉ hành nghề kế toán

5/ Phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ khoa học và công nghệ mà không sử dụng

6/ Không đăng ký tài khoản đã mở tại các ngân hàng thương mại với cơ quan thuế nhưng vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưng bị phạt vi phạm hành chính

7/ Không bị phạt chậm nộp thuế do chưa nhận được tiền thanh toán bằng vốn Ngân sách

8/ Trường hợp phí uỷ thác nhận thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

9/ Việc lập hóa đơn đối với hàng xuất khẩu

Nội dung chi tiết

1/ Miễn lệ phí môn bài với hộ KD có doanh thu năm từ 100 triệu trở xuống

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống sẽ được miễn lệ phí môn bài là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Nghị định cũng quy định chi tiết mức thu lệ phí môn bài. Cụ thể, với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, mức thu lệ phí môn bài là 03 triệu đồng/năm; từ 10 tỷ đồng trở xuống sẽ là 02 triệu đồng/năm và 01 triệu đồng/năm với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác. Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, mức thu lệ phí môn bài dao động từ 300.000 đồng/năm – 01 triệu đồng/năm, tùy theo doanh thu hàng năm.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

2/ Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2017

Được áp dụng từ ngày 01/01/2017, Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng từ 2,58 triệu – 3,75 triệu đồng/tháng; tăng 180.000 đồng – 250.000 đồng/tháng so với trước.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I là 3,75 triệu đồng/tháng; vùng II là 3,32 triệu đồng/tháng; vùng III là 2,9 triệu đồng/tháng và vùng IV là 2,58 triệu đồng/tháng. Trong khi trước đây, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV tương ứng với 3,5 triệu đồng/tháng; 3,1 triệu đồng/tháng; 2,7 triệu đồng/tháng và 2,4 triệu đồng/tháng

3/ Chứng từ kế toàn tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt

Theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhấn mạnh các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính ở Việt Nam phải được dịch các nội dung chủ yếu theo quy định ra tiếng Việt.

Đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung được dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, có đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài. Riêng với các tài liệu kèm theo như các loại hợp đồng, hồ sơ kèm theo chứng từ thanh toán, hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo quyết toán… không phải dịch ra tiếng Việt, trừ khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

Thông tư cũng cho phép các doanh nghiệp nhỏ và vừa được mua sẵn hoặc tự thiết kế mẫu, tự in chứng từ, nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu của chứng từ theo quy định.

Thông tư có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

4/ Cấp Chứng chỉ kế toán viên thay cho Chứng chỉ hành nghề kế toán

Theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13 của Quốc hội, từ năm 2017, sẽ cấp Chứng chỉ kế toán viên thay cho Chứng chỉ hành nghề kế toán; Chứng chỉ hành nghề cấp trước 2017 vẫn có giá trị.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định thay đổi điều kiện đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Theo đó, người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, ngoài việc phải có Chứng chỉ kế toán viên hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên; có năng lực hành vi dân sự; tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định, còn phải có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học.

Ngoài ra, Luật đã bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kế toán, như: Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ kế toán viên, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán dưới mọi hình thức; Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán; Kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; Kế toán viên và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thông đồng, móc nối với khách hàng để cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

5/ Phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ khoa học và công nghệ mà không sử dụng

Theo công văn số 5095/TCT-CS ngày 03/11/2016: Trường hợp doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ nhưng không sử dụng hoặc không sử dụng hết trong thời gian quy định thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó. Khoản lãi phát sinh từ số thuế thu hồi nêu trên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuếTNDN.

6/ Không đăng ký tài khoản đã mở tại các ngân hàng thương mại với cơ quan thuế nhưng vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưng bị phạt vi phạm hành chính

Công văn số 5120/TCT-KK ngày 04/11/2016 về chính sách thuế GTGT: Trường hợp phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp, nhà cung cấp đã xuất hóa đơn hợp pháp cho doanh nghiệp và có kê khai thuế theo quy định, tuy nhiên doanh nghiệp không đăng ký tài khoản đã mở tại các ngân hàng thương mại với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP thì đây là hành vi vi phạm thủ tục và doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện khác về khấu trừthuế, tuy nhiên doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

7/ Không bị phạt chậm nộp thuế do chưa nhận được tiền thanh toán bằng vốn Ngân sách

Công văn số 16748/BTC-TCT ngày 23/11/2016 về tiền chậm nộp đối với trường hợp cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn NSNN nhưng người nộp thuế chưa được thanh toán, dẫn đến việc không nộp thuế kịp thời và nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp. Nếu người nộp thuế đã được cơ quan thuế thực hiện kiểm tra và ban hành Thông báo chấp nhận không tính tiền chậm nộp thì đối với các lần đề nghị không tính tiền chậm nộp tiếp theo, nếu số thuế đề nghị không tính tiền chậm nộp (bao gồm cả số thuế đã được ra Thông báo trước đó) không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán của hợp đồng mà cơ quan thuế đã kiểm tra thì cơ quan thuế không ban hành Quyết định kiểm tra mà ban hành Thông báo chấp nhận không tính tiền chậm nộp cho người nộp thuế.

8/ Trường hợp phí uỷ thác nhận thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Công văn số 5361/TCT-CS ngày 21/11/2016 về chính sách thuế GTGT: Doanh nghiệp tại Hong Kong uỷ thác cho doanh nghiệp tại Việt Nam nhập khẩu hàng hoá về gửi kho ngoại quan tại Việt Nam, sau đó xuất hàng hoá sang cho doanh nghiệp tại Trung Quốc, toàn bộ tiền mua bán hàng hoá doanh nghiệp tại Hong Kong và Trung Quốc tự thanh toán với nhau, doanh nghiệp Việt Nam chỉ nhận phí uỷ thác tương ứng với số lượng hàng hoá uỷ thác nhập, xuất khẩu từ doanh nghiệp Hong Kong thì khoản tiền phí uỷ thác nhận được này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được điều kiện theo quy định của pháp luật.

9/ Việc lập hóa đơn đối với hàng xuất khẩu:

Công văn số 16809/BTC-TCT ngày 25/11/2016 về sử dụng hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ:

– Từngày 1/1/2014 đến trước ngày 1/10/2014: sửdụng hóa đơn GTGT.

– Từngày 1/10/2014 đến trước ngày 1/4/2015: sửdụng hóa đơn thương mại.

– Từ ngày 1/4/2015 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 38/2015/TT-BTC): sử dụng hóa đơn thương mại.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.