Từ ngày 01/7/2023, UBTVQH thống nhất giảm thuế GTGT còn 8%

Từ ngày 01/7/2023, UBTVQH thống nhất giảm thuế GTGT còn 8%

Tổng Thư ký Quốc hội đã có Thông báo 2298/TB-TTKQH về kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng vào Chương trình Kỳ họp thứ 5, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy trình, thủ tục rút gọn và đưa nội dung này vào nội dung Nghị quyết chung của Kỳ họp Quốc hội.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm để bảo đảm tuân thủ thời gian trình hồ sơ theo quy định.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng như đã được quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tải khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Thời gian áp dụng Nghị quyết từ ngày 01/7/2023 – 31/12/2023.

Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời, bảo đảm không làm giảm thu ngân sách Nhà nước và khả năng cân đối của ngân sách trong phạm vi bội chi ngân sách Nhà nước năm 2023 đã được Quốc hội thông qua.

EDUBELIFE xin gửi kèm theo Thông báo 2298/TB-TTKQH và 43/2022/QH15 để các bạn tiện nghiên cứu và áp dụng nhé!

 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.