Nếu có khiếu nại thuế, DN cần làm gì?

Nếu có khiếu nại thuế, DN cần làm gì?

Nếu có khiếu nại thuế, Doanh Nghiệp cần làm gì?

Đôi khi, trong quá trình thanh kiểm tra thuế, DN không tránh khỏi những thắc mắc về các quyết định xử phạt thuế của Cơ quan thuế vói DN của mình. Không ít  các DN hiện nay rất mong muốn Nhà nước ban hành một Quy trình pháp lý  cụ thể về việc khiếu nại, nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của DN.

Đáp ứng nguyện vọng chính đáng này của các DN, ngày 24/10/2017, Tổng cục thuế ban hành Quyết định 1848/QĐ-TCT về Quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp.

Trong đó có quy định rõ về:

  1. Nguyên tắc công khai
  2. Hình thức công khai
  3. Nội dung công khai
  4. Thời hạn công khai

5 CÁC MẪU BIỂU SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH khiếu nại

EDUBELIFE xin chia sẻ thông tin hữu ích này tới các Doanh nghiệp và Kế toán

 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.