Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu, báo tăng, giảm bảo hiểm xã hội

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu, báo tăng, giảm bảo hiểm xã hội

Ở bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về những rủi ro khi doanh nghiệp không tham gia bảo hiểm xã hội. Bài viết này Kế Toán Hồng Trang sẽ cùng các bạn nghiên cứu về thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu, thủ tục báo tăng, giảm bảo hiểm xã hội.

1.Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến.

1.1.Hồ sơ:

Một bộ hồ sơ bao gồm

a) Đơn vị:

– Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.

– Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

–  Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01-TS), kèm theo:

+  Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;

+ Phương thức trả lương cho người lao động.

b) Người lao động:

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).

– Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.

– Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

1.2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động bộ hồ sơ như mục 1.1 (b)

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động

– Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và ký trong tờ khai của người lao động.

– Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục 1.1.(a), dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

1.3. Nơi nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa tại cơ quan bảo hiểm các quận/ huyện hoặc nộp điện tử.

1.4. Thời hạn giải quyết:

Thời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 10 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

numerals and finance

2. Thủ tục báo tăng bảo hiểm xã hội:

2.1. Hồ sơ:

Một  bộ hồ sơ bao gồm

a) Đơn vị: 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

b) Người lao động:

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).

– Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.

– Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

2.2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động tại mục 2.1 (b)

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động

– Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và ký trong tờ khai của người lao động.

– Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục 2.1.(a), dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

2.3. Nơi nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa tại cơ quan bảo hiểm các quận/ huyện hoặc nộp điện tử

2.4. Thời hạn giải quyết:

Thời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 10 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3. Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng làm việc:

3.1. Hồ sơ:

a) Đơn vị:

Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).

Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

b) Người lao động:

– Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.

– Sổ BHXH.

– Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).

3.2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị theo quy định ghi tại mục 3.1.(b)

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động; Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục 3.1.(a), dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

3.3. Nơi nộp hồ sơ: 

Nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa tại cơ quan bảo hiểm các quận/ huyện hoặc nộp điện tử

3.4. Thời hạn giải quyết:

Xác nhận BHXH không quá 5 ngày, riêng hưu trí không quá 7 ngày.

Tải tài liệu tham khảo:

 

 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.