Thí điểm hệ thống dịch vụ thuế điện tử đối với các tờ khai thuế TNCN

Thí điểm hệ thống dịch vụ thuế điện tử đối với các tờ khai thuế TNCN

Thí điểm hệ thống dịch vụ thuế điện tử đối với các tờ khai thuế và tờ khai Quyết toán thuế TNCN

Bắt đầu từ ngày 11/01/2018, Cục Thuế TP Hà Nội triển khai thí điểm hệ thống dịch vụ thuế điện tử đối với các tờ khai thuế và tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu: 02/QTT-TNCN, 05/KK-TNCN, 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH trên hệ thống thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn tới NNT.

(Chi tiết thông báo và các nội dung hướng dẫn gửi theo Tệp đính kèm).

Hệ thống này cho phép doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử trên cùng một hệ thống.

Cách đăng nhập và sử dụng dịch vụ như sau:
– Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế, thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử nêu trên.
– Đối với doanh nghiệp đã đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế (đã có tài khoản giao dịch khai thuế, nộp thuế điện tử với Cơ quan thuế), đăng nhập hệ thống Thuế điện tử như sau: 

+ Sử dụng tài khoản MST-NT (ví dụ:0100231226-NT), mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử hiện tại để sử dụng dịch vụ Nộp thuế.
+ Sử dụng tài khoản MST (ví dụ: 0100231226), mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử hiện tại để sử dụng dịch vụ Khai thuế, hoàn thuế.

Ngoài hai tài khoản trên (được chuyển đổi từ tài khoản cũ của doanh nghiệp), hệ thống tạo thêm một tài khoản quản trị (quyền cao nhất) để sử dụng tất cả các dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế… như sau: MST-QL (ví dụ: 0100231226-QL), mật khẩu trùng với mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử.

Doanh nghiệp lưu ý đổi mật khẩu ngay và quản lý tài khoản cao nhất này. Với tài khoản quản trị, người sử dụng có thể quản lý, phân quyền lại cho các tài khoản con (MST, MST-NT).
Lưu ý: Để tránh các lỗi phát sinh do việc lưu Cache và block Java của trình duyệt Web, các doanh nghiệp xem tài liệu hướng dẫn để thực hiện. Hệ thống hỗ trợ tốt nhất trên trình duyệt Chrome.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.