NHỮNG NGUYÊN NHÂN NÀO DẪN ĐẾN BIỂU HIỆN MẤT CÂN ĐỐI DÒNG TIỀN

NHỮNG NGUYÊN NHÂN NÀO DẪN ĐẾN BIỂU HIỆN MẤT CÂN ĐỐI DÒNG TIỀN

Để thảo luận về “Những nguyên nhân dẫn đến mất cân đối dòng tiền” trước hết chúng ta cần tìm hiểu: Tại sao “Những dấu hiệu lâm sàng” của mất cân đối dòng tiền lại ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp?

1/ Những dấu hiệu lâm sàng” của mất cân đối dòng tiền là gì?

  • Không thanh toán đúng hạn hoặc đầy đủ công nợ phải trả cho các Nhà cung cấp: (để mua nguyên vật liệu, hàng hoá, dịch vụ đầu vào…)
  • Không thanh toán đúng hạn hoặc đầy đủ khoản nợ vay và lãi vay ngân hàng
  • Không thanh toán đúng hạn hoặc đầy đủ lương phải trả người lao động
  • Không thanh toán đúng hạn hoặc đầy đủ khoản thuế phải nộp vào NSNN
  • Không thanh toán đúng hạn hoặc đúng mức tỷ suất cổ tức mà các cổ đông mong đợi???

….

2/ nh hưởng như thế nào đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp?

Cấp độ 1: Mất uy tín với các bên liên quan do không thanh toán đúng hạn

Cấp độ 2: Mất mối quan hệ làm ăn với các đối tác, hay Doanh nghiệp đã làm sai với “sứ mệnh, mục tiêu, giá trị cốt lõi” bấy lâu đã cam kết, dẫn đến sự đổ vỡ các mối quan hệ tài chính

Cấp độ 3: Mất khả năng thanh toán

Cấp độ 4: Thực sự khó khăn về tài chính, đứng trên bờ vực phá sản hoặc bị mua lại, sáp nhập, giải thể…

Cập độ 5: Bị phá sản, bị mua lại, bị sáp nhập, bị giải thể…

3/ Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng mất cân đối dòng tiền này?

Bạn có thể search trên Google hay ChatGPT để tìm ra nột số những gợi ý. Nhưng để có một cái nhìn sâu sắc nhưng toàn diện về phương diện kinh doanh và tài chính, về mặt ngắn hạn cũng như dài hạn, về mặt tổng thể cũng như chi tiết tới doanh nghiệp của chính bạn… thì Bạn chỉ có thể tìm thấy ở BIZMAP.

Hãy dành một chút thời gian để tham dự cùng Bizmap Buổi chia sẻ, giải đáp mọi thắc mắc của bạn liên quan đến chủ đề quản trị dòng tiền

Vào hồi: 19h30 ngày 07/09/2023

Link tham gia

Thời gian quý giá của bạn dành cho Buổi chia sẻ là cơ hội tuyệt vời của chúng tôi được lắng nghe, phục vụ, giải đáp cho bạn!

 

 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.