Những lưu ý khi lập  báo cáo thuế năm 2016

Những lưu ý khi lập báo cáo thuế năm 2016

Hiện nay đã đến kỳ nộp Hồ sơ khai thuế Tháng 02/2017 (Giá trị gia tăng, Thu nhập cá nhân, Tiêu thụ đặc biệt …) và Tờ khai Quyết toán thuế Năm 2016 (TK Quyết toán TNDN 2016, TK Quyết toán TNCN 2016, BCTC 2016…) theo phần mềm HTKK 3.4.1

Hạn nộp của các hồ sơ khai thuế phải nộp kỳ này như sau:

  1. Hồ sơ khai thuế tháng 02/2017 (Thuế GTGT, TTĐB, TNCN …)

– Ký hiệu HSKT: 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT,04GTGT, 01/TTĐB…

– Hạn nộp: 20/03/2017

  1. Hồ sơ quyết toán thuế năm 2016 (Thuế TNDN, TNCN, BCTC …)

– Ký hiệu mẫu HSKT: 03/TNDN, 05/QTT-TNCN và phụ lục, BCTC…

– Hạn nộp: 31/03/2017

Lưu ý:

Việc kiểm tra đối chiếu số liệu trước khi kê khai

Đối chiếu số thuế GTGT được khấu trừ với số kê toán TK 133; đối chiếu số thuế GTGT phải nộp với sổ kế toán TK 3331

Đối chiếu số thuế TNDN phải nộp với sổ kế toán TK 3334

Đối chiếu số thuế TNCN phải nộp với sổ kế toán TK 3335

Lập Bảng thuyết minh về chênh lệch về doanh thu kê khai thuế GTGT với doanh thu trên BCTC.

Việc kê khai thuế GTGT:

+ Xác định đúng loại hồ sơ khai thuế phải nộp (chỉ nộp 01 loại hồ sơ khai thuế Tháng hoặc Quý, phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp).

+ Chỉ tiêu Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của kỳ này (chỉ tiêu 22) phải luôn bằng Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) trên tờ khai chính thức của kỳ trước.

Các trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Nếu phát sinh số thuế phải nộp, cần nộp đúng hạn. Các khoản nộp vào Ngân sách nhà nước được nộp theo hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Không nộp dồn vào ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ để tránh xảy ra lỗi khi gửi lên hệ thống thuế.

Cần biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.