MS HỒNG TRANG – CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH DN XÃ HỘI CỦA OXFAM

MS HỒNG TRANG – CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH DN XÃ HỘI CỦA OXFAM

Oxfam là tổ chức nổi tiếng trên thế giới, với phạm vi hoạt động trên 90 quốc gia. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ. Sứ mệnh của Oxfarm là “huy động sức mạnh và tiếng nói của mọi người để chống lại sử nghèo đói, bất bình đẳng và bất công trên toàn thế giới”

Tại Việt Nam, Oxfam đã có mặt từ năm 1955, với các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Từ cuối những năm 1980, Oxfam đã thực hiện một số dự án phát triển trên khắp Việt Nam nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo. Cho tới nay, chiến lược quốc gia của Oxfam’s Việt Nam góp phần định hình cuộc tranh luận về bất bình đẳng cực đoan ở Việt Nam và trên toàn cầu. Oxfam tìm cách thay đổi quan điểm hiện tại rằng bất bình đẳng là có thể chấp nhận được và không thể tránh khỏi. Oxfam hợp tác với chính phủ, xã hội dân sự, doanh nghiệp, cộng đồng, phương tiện truyền thông, tổ chức nghiên cứu và các tổ chức tư vấn để tác động đến chính sách và thực tiễn nhằm đảo ngược bất bình đẳng kinh tế, giới và xã hội.

CSIP) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hàng đầu tại Việt Nam hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội và các sáng kiến ​​xã hội bằng cách xây dựng phong trào khởi nghiệp xã hội ở Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á. CSIP là đối tác tin cậy, lâu năm của Oxfam trong việc triển khai các hoạt động tại Việt Nam.

Trong nhiều năm nay, qua sự kết nối của CSIP, Ms Hồng Trang – CEO của EDUBELIFE – hân hạnh được mời với tư cách là chuyên gia, giảng viên về tài chính kinh doanh, cho các CEO, trong các Dự án của OXFAM tại Việt Nam. Đây là các doanh nghiệp xã hội, hoặc các doanh nghiệp có tác động tích cực tới xã hội như doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyến tật, doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, hoạt động trong các địa bàn khó khăn, doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động trong chuỗi giá trị nông nghiệp …

Các lĩnh vực Ms Hồng Trang đã tư vấn thành công trong các năm qua:

  1. Nâng cao, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng quản trị tài chính kinh doanh
  2. Xây dựng đội ngũ nhân sự tài chính kế toán chuyên nghiệp
  3. Tư vấn hoàn thiện quy trình, chính sách quản trị rủi ro tài chính, kinh doanh & sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động SXKD

Bản tống hợp đánh gíá của các học viên

Hình ảnh của khóa tư vấn đào tạo

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.