LÀM SAO ĐỂ KHOẢN CHI NGHỈ MÁT 2019 LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ?

LÀM SAO ĐỂ KHOẢN CHI NGHỈ MÁT 2019 LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ?

Mùa hè đã đến thật rồi. Cái nóng của mùa hè làm chúng ta không khỏi khao khát được ngâm mình trong làn nước biển trong xanh, mát lành, làm dịu đi mọi cơn khát, oi bức… Hiểu được nguyện vọng chính đáng này của người lao động, nhiều doanh nghiệp đã chi những khoản tiền không nhỏ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng để tổ chức cho tập thể người lao động đi nghỉ mát.

Tuy nhiên, chi phí đi nghỉ mát là chi phí phúc lợi, không thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy làm sao đề chi phí này được trừ?

EDUBELIFE xin chia sẻ giải pháp cho vấn đề này và hi vọng các doanh nghiệp, người lao động có những ngày nghỉ mát bên nhau thật vui và ý nghĩa!

A/.Căn cứ Khoản 1 Điểm 4  Thông tư 96/2015/ TT-BTC:

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  2. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  3. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  4. c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

B/ Căn cứ khoản 2.30 Điểm 4  Thông tư 96/2015/ TT-BTC   sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6  Thông tư 78/2014/TT-BTC ,  “2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

  • Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.
  • Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.
  • Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

=> Vậy, căn cứ vào quy định trên, để khoản “chi nghỉ mát” năm 2019 là chi phí được trừ, chúng ta cần phản ánh trên các chứng từ sau:

+ Hợp đồng lao động, trong đó DN và người lao động có thỏa thuận cụ thể về việc chi các khoản phúc lợi.

+ Quy chế tài chính/ Quy chế phúc lợi của Doanh nghiệp, trong đó có quy định cụ thể về mức chi, đối tượng chi, điều kiện chi nghỉ mát cho tập thể người lao động

+ Tờ trình Tổ chức công đoàn hoặc Bộ phận hành chính nhân sự trình Giám đốc, Phòng Tài chính kế toán phê duyệt kế hoạch:”Chi nghỉ mát cho người lao động”

+ Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật như Hợp đồng dịch vụ du lịch, Hóa đơn GTGT hợp lệ của bên Du lịch, Biên bản nghiệm thu khối lượng dich vụ hoàn thành (Đối với khoản chi Bằng tiền mặt; có Bảng kê chi từng người chi tiết kèm theo, có chữ ký xác nhận đã nhận đủ tiền của người lao động;..)

+ Khoản chi này có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, đối với trường hợp mua hàng hóa dịch vụ phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

+ Chú ý: Tổng số chi có tính chất phúc lợi (bao gồm cả khoản chi nghỉ máy trên) không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Trên đây là một số gợi ý nhỏ của tôi mong muốn gửi tới các bạn. Kính chúc các doanh nghiệp, người lao động có những ngày nghỉ mát bên nhau thật vui và ý nghĩa!

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.