Hướng dẫn lập hóa đơn với hàng mẫu năm 2021

Hướng dẫn lập hóa đơn với hàng mẫu năm 2021

Việc xuất hàng mẫu cho khách hàng với mong muốn khách hàng có những trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trước khi chính thức quyết định mua sắm là một trong những phương thức Marketing, thu hút khách hàng rất hiệu quả và được các doanh nghiệp sử dụng ngày càng phổ biến.

Tốc độ phát triển kinh doanh nhanh chóng đã khiến công việc kế toán của chúng ta ngày càng vất vả hơn. Trước những thay đổi mau lẹ trong chiến lược bán hàng, chính sách tiếp cận khách hàng của Bộ phận kinh doanh thông qua các hoạt động: xuất hàng mẫu cho khách hàng dùng thử, tặng quà tri ân cho khách hàng, khuyến mại hàng hoá, tăng Voucher, Tích điểm thưởng, Bốc thăm trúng thưởng… đã khiến bộ máy kế toán đang phải đối mặt với nhiều thách thức về chuyên môn.

Với bài viết này, EDUBELIFE xin chia sẻ một phần kỹ năng cần thiết đối với công tác kế toán trong các tình huống trên, nhằm đưa ra gợi ý chi tiết về việc LẬP HOÁ ĐƠN GTGT ĐỐI VỚI HÀNG MẪU NHƯ THẾ NÀO LÀ HỢP LỆ?

  1. CĂN CƯ PHÁP LÝ

CĂN. CỨ 1: Căn cứ Khoản 7 Điiều 3 Thông tư 26/2015-TT-BTC a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”

CĂN CỨ 2: Căn cứ khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về Giá tính thuế GTGT trong một số trường hợp:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

  1. a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.

CĂN CỨ 3: Căn cứ nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại

  1. KẾT LUẬN:

– Đối với hàng mẫu, có giá trị trên 100 triệu đồng => chúng ta cần đăng ký với Sở công thương

– Trường hợp giá trị hàng mẫu dưới 100 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP, chúng ta không phải đăng ký với Sở công thương, Doanh nghiệp lưu giữ chứng từ thể hiện kế hoạch xuất hàng mẫu tại doanh nghiệp, phục vụ cơ quan nhà nước quản lý về sau

Nếu việc xuất hàng mẫu, thực hiện theo đúng luật thương mại thì Giá tính thuế GTGT = 0, tức là phần giá trị chưa có thuế GTGT trên hoá đơn đối với hàng mẫu sẽ bắng không.

EDUBELIFE xin có ví dụ minh hoạ cụ thể để các bạn dễ hiểu hơn nhé!

Chúc các doanh nghiệp ngày càng phát triển, thịnh vượng!

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.