H­ướng dẫn chi tiết kế toán chi tài trợ miền Trung khắc phục thiên tai

H­ướng dẫn chi tiết kế toán chi tài trợ miền Trung khắc phục thiên tai

Các trận bão lũ dữ dội, tàn ác liên tiếp đổ vào khúc ruột miền Trung trong chưa đầy một tháng vừa qua. Toàn dân tộc chúng ta đang hướng về miền Trung thương yêu. EDUBELIFE xin góp Bài viết nhỏ này, như một lời tri ân, gửi tới các Doanh nghiệp đã và đang phát tâm thiện nguyện, tài trợ, ủng hộ Đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai bằng tiền, bằng hiện vật khắp cả nước.

Bài viết nêu ra các căn cứ pháp lý, cơ sở để hạch các khoản chi tài trợ này vào chi phí được trừ theo quy định pháp luật.

  1. CHI TÀI TRỢ CHO KHẮC PHỤC HẨU QUẢ THIÊN TAI CÓ ĐƯỢC TRỪ?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC – sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.24. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

  1. a) Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.
  2. b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

NHƯ VẬY, Để khoản chi Tài trợ cho Đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai là chi phí được trừ, các doanh nghiệp chú ý:

+ Khoản chi có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật (trường hợp bằng hiện vật, cẩn có chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ tài trợ hợp lệ theo quy định pháp luật)

+ Việc tài trợ cần thực hiện thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật

+ Chứng từ tài trợ đầy đủ, hợp lệ gồm

++ Biên bản xác nhận khoản tài trợ theo mẫu số 05/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

++ Trường hợp chi tài trợ bằng hiện vật, Doanh nghiệp cần Lập hoá đơn GTGT khi xuất hàng biếu tặng, tài trợ theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC; Thông tư 39/2014/TT-BTC; Thông tư 119/2014/TT-BTC; Thông tư 26/2015/TT-BTC. Chú ý Hàng biếu tặng, tài trợ giá tính thuế GTGT như bán hàng hoá thông thường.

++ Trường hợp chi bằng tiền: có chứng từ chi tiền đầy đủ, hợp lệ kèm theo (Phiếu chi hoặc Uỷ nhiệm chi)

  1. THUẾ GTGT ĐẦU VÀO CỦA HÀNG MUA TÀI TRỢ NÀY CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ?

Căn cứ pháp lý về thuế GTGT tại TT 219/2013/TT-BTC như sau:

+ Theo như Điểm 3 Điều 6 về căn cứ tính thuế của TT219: “3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”.

+ Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC), Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 173/2016/TT-BTC nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được quy định như sau:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Như vậy, hàng hóa dịch vụ dùng để biếu tặng, tài trợ không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì: KHÔNG được khấu trừ.

  1. HƯỚNG DẪN LẬP HOÁ ĐƠN, HẠCH TOÁN CHI TÀI TRỢ ĐỔNG BÀO MIỀN TRUNG BẰNG HIỆN VẬT NHẰM KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
  2. EDUBELIFE xin gửi tặng các bạn mẫu Hoá đơn tài trợ bằng hiện vật ủng hộ đồng bào Miền Trung, khắc phục hậu quả thiên tai
  3. Về công tác hạch toán:

Căn cứ thông tư 200/2014/TT-BTC

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC về việc hạch toán chi phí này là chi phí được trừ

Căn cứ vào các chứng từ theo mục I, Doanh nghiệp hạch toán

Nợ TK 642/ Có TK 111, 112, 156, 153

EDUBELIFE xin góp Bài viết nhỏ này, như một lời tri ân, gửi tới các Doanh nghiệp đã và đang phát tâm thiện nguyện, tài trợ, ủng hộ Đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai bằng tiền, bằng hiện vật khắp cả nước. Cầu mong đồng bào miền Trung sớm khắc phục hậu quả thiên tai và cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc sẽ sớm quay trở lại!

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.