Hạn nộp tờ khai thuế

Hạn nộp tờ khai thuế

HẠN NỘP TỜ KHAI THU SẮP ĐẾN RỒI

EDUBELIFE xin chia sẻ thông tin về thời hạn nộp các Hồ sơ khai thuế Tháng 03/2018 và Quý 01/2018  tới các Chủ doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp (Giá trị gia tăng, Thu nhập cá nhân, Tiêu thụ đặc biệt, Phí-Lệ phí, tờ khai lệ phí môn bài năm 2018 (đối với tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh).

Quý doanh nghiệp lập và nộp hồ sơ khai thuế kỳ này đúng thời hạn quy định để đảm bảo quyền lợi theo pháp luật của người nộp thuế.

Hạn nộp của các hồ sơ khai thuế phải nộp kỳ này như sau:

STT Sắc thuế Ký hiệu mẫu HSKT Kỳ tính thuế Hạn nộp Ghi chú
1 Thuế GTGT, TTĐB, TNCN,

Phí-Lệ phí

01/GTGT,     02/GTGT, 03/GTGT, 04GTGT, 01/TTĐB,

01/PHLP

Tháng 03/2018 20/04/2018 Đối với tổ chức kê khai GTGT theo tháng.
2 Thuế GTGT, TTĐB, TNCN,

01/GTGT,     02/GTGT, 03/GTGT, 04GTGT, 01/TTĐB,

01/PHLP

Quý01/2018 02/05/2018 Đối với tổ chức kê khai GTGT theo Quý.
  3 TK Lệ phí môn bài 01/MBAI Năm 2018    02/05/2018 Đối với tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh)
Thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp đơn vị chưa hoạt động SXKD.

 

EDUBELIFE xin gửi toàn văn công văn số 3237/TB-CCT-THNVDT-KK-KTT-TH ngày 16/04/2018 của Chi cục thuế Đống Đa để các bạn tham khảo.

Chúc các Doanh nghiệp và các bạn kế toán nộp hồ sơ kê khai thuế đúng hạn, phù hợp với các quy định.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.