Đóng học phí 1 lần nhưng được học lại 3 – 10 lần

Đóng học phí 1 lần nhưng được học lại 3 – 10 lần

ĐÓNG HỌC PHÍ 1 LẦN NHƯNG HỌC ĐẾN KHI NÀO LĨNH HỘI ĐƯỢC KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH

Mong muốn lớn nhất của KẾ TOÁN HỒNG TRANG – EDUBELIFE đối với tất cả các khóa học là học viên thực sự trưởng thành vượt bậc về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp kế toán viên sau khi tốt nghiệp tại đây. Bời vậy, các khóa học của chúng tôi luôn có những chính sách đặc biệt về việc cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo như sau:

  1. Học viên được học thử 1- 3 buổi trước khi đăng ký học chính thức.
  1. Học viên được học lại từ 3 đến 10 lần sau khi tốt nghiệp nếu cảm thấy chưa lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng của chương trình hoặc vì lý do khách quan tại khóa đăng ký ban đầu, học viên chưa sắp xếp được thời gian đi học đầy đủ.
  1. Các bạn đã từng là học viên của Kế toán Hồng Trang được giảm học phí 10% – 20% ở tất cả các khóa học khác với các khóa đăng ký ban đầu. Sau khi tốt nghiệp, các bạn trở thành thành viên của gia đình “Kế toán Hồng Trang  – Edubelife”, được nhận sự chăm sóc, quan tâm, tư vấn miễn phí về chuyên môn. Kế toán Hồng Trang – Edubelife cam kết song hành cùng tất cả các học viên trên con đường phát triển sự nghiệp của mình!

Quy định cụ thể về việc đăng ký học lại áp dụng từ 01/06/2016 như sau: 

Level1 in accounting:

Đối với Level1 từ khóa 10 trở về sau (tức là từ Khóa 10 đến Khóa 19, học viên có thể học lại cùng khóa 20, không phải đóng học phí, thời gian hoạt động Khóa 11 đến nay đã gần 1 năm). Tiền học phẩm 100.000 đồng/học viên/khóa.

Đối với Level1 từ khóa 9 trở về trước (tức là từ Khóa 1 đến Khóa 9, học viên có thể học lại cùng khóa 20, với học phí giảm 50% so với học phí hiện tại). Tiền học phẩm 100.000 đồng/học viên/khóa.

Tax in accounting:

Các học viên học từ khóa 4 (5A) đến khóa 6 của Tax accounting có quyền đăng ký học lại cùng khóa 7, không phải đóng học phí, thời gian hoạt động Khóa 4 đến nay đã gần 10 tháng). Tiền học phẩm 100.000 đồng/học viên/khóa.

Các học viên học từ khóa 1 đến khóa 3 của Tax accounting có quyền đăng ký học lại cùng khóa 7, với học phí giảm 50%. Tiền học phẩm 100.000 đồng/học viên/khóa.

Khi đến đăng ký học, học viên mang theo chứng minh thư và số điện thoại đã sử dụng đăng ký học ban đầu.

Chúc tất cả các học viên của KẾ TOÁN HỒNG TRANG – EDUBELIFE phát triển vượt bậc về trình độ, chuyên môn sau khi tốt nghiệp các khóa học!

Nguyễn Hồng Trang

(ketoanhongtrang.vn)

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.