Compo cực kỳ hấp dẫn

Compo cực kỳ hấp dẫn

Để đáp lại sự tin tưởng và tình cảm của các bạn học viên, Edubelife Kế toán Hồng Trang gửi tới các bạn 3 gói combo khóa học (lần đầu tiên áp dụng) như sau:

–          Combo 1: Khóa học level 1 (đào tạo kế toán giỏi/kế toán tổng hợp) và level 2 (đào tạo kế toán tổng hợp cao cấp): Áp dụng giảm học phí 30% cho khóa học level 2.

–          Combo 2: Khóa học level 1 (đào tạo kế toán giỏi/kế toán tổng hợp) và khóa thuế cao cấp: Áp dụng giảm học phí 30% cho khóa học thuế cao cấp.

–          Combo 3: Khóa học level 1 Khóa học level 1 (đào tạo kế toán giỏi/kế toán tổng hợp) và level 2 (đào tạo kế toán tổng hợp cao cấp) và khóa học thuế cao cấp: Áp dụng giảm học phí 30% cho khóa thuế cao cấp và 40% cho khóa level 2.

Các bạn tham khảo “Mức học phí (nguyên giá)” như sau:

Level 1: 3,000,000 VND/khóa, học trong 18-20 buổi, mỗi buổi 120 phút

Level 2: 4,500,000 VND/khóa, học trong 10-12 buổi, mỗi buổi 150 phút.

Thuế cao cấp: 4,500,000 VND/khóa, học trong 10-12 buổi, mỗi buổi 150 -180 phút.

Thời gian sử dụng gói combo:

–          3 tháng đối với combo 1 và combo 2.

–          6 tháng đối với combo 3.

Thời điểm đăng ký gói combo: Trong thời gian học level 1 (chưa kết thúc khóa học). Sau khi đăng ký và nộp học phí, học viên sẽ được phát thẻ combo để sử dụng. Trường hợp khó khăn về tài chính, học viên có thể liên hệ với giáo vụ để biết thêm thông tin chi tiết.

Đặc biệt, mọi quyền lợi khác vẫn được giữ nguyên: Học viên có quyền học lại trong vòng 6 khóa với lớp level 1, 3 khóa với lớp level 2 và thuế cao cấp.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.