Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in

Sau khi đã in xong hóa đơn, doanh nghiệp cần phải làm thông báo phát hành hóa đơn để hóa đơn đó có giá trị pháp lý trên thị trường. Vậy thủ tục phát hành hóa đơn bao gồm những gì, hãy cùng Kế toán Hồng Trang tham khảo qua bài viết sau

1.Phát hành hóa đơn

  • Hồ sơ bao gồm:

– Mẫu thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)

– Hóa đơn mẫu ( nhà in sẽ cung cấp cho doanh nghiệp 3-5 bản in mẫu )

– Hợp đồng in

– Biên bản hủy kẽm

– Thanh lý hợp đồng

  •   Trình tự, thủ tục làm:

– Lập thông báo phát hành hóa đơn, gửi qua mạng đính kèm file scan hóa đơn mẫu, hợp đồng in, biên bản hủy kẽm, thanh lý hợp đồng.

– Đồng thời mang mỗi mẫu 2 bản lên cơ quan quản lý thuế trực tiếp chậm nhất 5 ngày trước khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành.

– Cơ quan thuế sẽ đóng dấu xác nhận. Trường hợp phát hiện thông báo phát hành không đủ nội dung theo đúng quy định thì trong 3 ngày, cơ quan thuế sẽ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp để điều chỉnh thông báo phát hành mới

* Lưu ý:

– Hiện nay có một số nơi cơ quan thuế không nhận bản cứng. Vâỵ các bạn nên gọi điện hỏi cán bộ thuế quản lý để biết chính xác.

– Trường hợp doanh nghiệp phát hành hóa đơn lần thứ 2 trở đi và không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì chỉ nộp thông báo phát hành hóa đơn và không phải nộp hóa đơn mẫu.

  1. Mức phạt liên quan đến Thông báo phát hành hóa đơn

– Căn cứ Điều 10, Thông tư 10/2014/TT-BTC có quy định:

“Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

  1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

           Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng.

Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

             Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

 Việc niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.     

  1. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:

          Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.

          Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

         Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.

          Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này.”

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.