NGHỊ ĐỊNH 91/2022 – KINH DOANH ONLINE TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI PHẢI  CUNG CẤP THÔNG TIN TỪ 30/10/2022

NGHỊ ĐỊNH 91/2022 – KINH DOANH ONLINE TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI PHẢI CUNG CẤP THÔNG TIN TỪ 30/10/2022

Ngày 30/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP  bổ sung điểm 8 Điều 27
Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế, như sau:
“8. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo quy định cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua
bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm:
– tên người bán hàng,
– mã số thuế
– hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân
– hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc; doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng
trực tuyến của sàn.
Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hằng quý chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau, bằng phương thức điện tử, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố.”
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 30/10/2022.
Như vậy, sau khi sửa đổi bổ sung, các trường hợp sau đây phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế – Điều 27 Nghị định 126/2020/NĐ-CP; Khoản 7 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP
Điều 27. Trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan
1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, dịch vụ kế toán; tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu; người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế; công ty kiểm toán độc lập có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến thỏa thuận với người nộp thuế và tài liệu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế.
2. Các tổ chức, cá nhân là đối tác kinh doanh hoặc khách hàng của người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế.
3. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ra nước ngoài theo định kỳ hàng tháng và chậm nhất ngày 5 đầu tháng sau.
4. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin về chi trả thu nhập và số tiền thuế khấu trừ của người nộp thuế khi quyết toán thuế năm hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.
5. Cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm cung cấp thông tin trước khi bán đấu giá về hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế cho cơ quan hải quan để thực hiện ấn định thuế.
6. Các tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan.
7. Đối với thông tin cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan quản lý thuế.

8. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo quy định cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm: tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc; doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn. Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hằng quý chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau, bằng phương thức điện tử, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố.”
EDUBELIFE xin có sự tổng hợp lại điểm mới đáng quan tâm này của Nghị định 91/2022/NĐ- CP để các chủ doanh nghiệp, các bạn kế toán tiện nghiên cứu, áp dụng. Trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm, đón nhận!
P/S: chúng tôi xin gửi tới bạn bản có dấu đỏ Nghị định

Nghị định 91/2022/NĐ- CP

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.