Nộp lại báo cáo tài chính

Nộp lại báo cáo tài chính

Có rất nhiều bạn thắc mắc trường hợp phát hiện báo cáo tài chính sai có được nộp lại và có bị phạt hay không? Hãy cùng Kế toán Hồng Trang tìm hiểu qua bài viết sau:

  1. Báo cáo tài chính sai có được nộp lại?

Căn cứ điểm a khoản 5 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính qui định:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:”

 Như vậy:

– Doanh nghiệp được nộp lại báo cáo tài chính.khi phát hiện có sai sót, nhầm lẫn

– Thời gian nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp vào bất cứ ngày làm việc nào, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại doanh nghiệp.

  1. Nộp lại BCTC có bị phạt hay không?

– Không bị phạt vì hành vi nộp sai BCTC

– Nếu trong quá trình khai bổ sung, có các hành vi vi phạm hành chính, thì các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán bị xử phạt theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP, các hành vi vi phạm hành chính về thuế bị xử phạt theo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC

– Nếu trong quá trình khai bổ sung, làm tăng số thuế phải nộp, thì công ty A phải nộp truy thu các khoản thuế và tiền chậm nộp của các khoản thuế đó ( Nếu có)

  1. Bộ hồ sơ nộp lại BCTC

– Công văn giải trình xin nộp lại BCTC ( có chi cục thuế yêu cầu, có chi cục thuế không, nhưng tốt nhất vẫn nên làm và nộp)

– Báo cáo tài chính đã được sửa lại

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN theo số liệu đúng ( Bản bổ sung)

– Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS nếu có chênh lệch số thuế phải nộp

– Bảng giải trình kèm theo đối với số liệu có sai sót của doanh nghiệp.

  1. Tham khảo công văn về “Nộp lại báo cáo tài chính năm”  

                                     

Yến Thanh 

(ketoanhongtrang.vn)

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.