Hướng dẫn kế toán chi phí mua bánh trung thu 2020

Hướng dẫn kế toán chi phí mua bánh trung thu 2020

Trung thu không chỉ là dịp cha mẹ bày tỏ tình yêu thương với con cái, là khoảng thời gian quý giá để các gia đình đoàn viên, mà đối với các Doanh nghiệp chúng ta, cũng là một thời điểm tuyệt vời để DN bày tỏ sự quan tâm tới người lao động, tới con em cán bộ nhân viên… đặc biệt như cơ hội tri ân với khách hàng, với đối tác…

Trong các món quà tri ân vào dịp này, Bánh trung thu luôn được lựa  chọn hàng đầu vì ý nghĩa văn hóa và giá trị tâm linh được truyền tụng lâu đời….

Các DN có thể tặng bánh trung thu cho con em của người lao động, cũng có thể lựa chọn để trao tặng cho khách hàng, đối tác…

Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này như:

I/ KHI XUẤT HÀNG BIẾU TẶNG (Bánh trung thu), DOANH NGHIỆP CÓ PHẢI LẬP HÓA ĐƠN?

II/CHI PHÍ MUA HÀNG BIẾU TẶNG (Bánh trung thu) CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ?

III/ HẠCH TOÁN HÀNG BIẾU TẶNG (Bánh trung thu) NHƯ THẾ NÀO?

Với mong muốn chia sẻ với các chủ Doanh nghiệp, các bạn kế toán đang quan tâm đến đề tài trên, Kế toán Hồng Trang – Edubelife xin có đôi dòng làm rõ các vướng mắc trên như sau:

I/ KHI XUẤT HÀNG BIẾU TẶNG (Bánh trung thu), DOANH NGHIỆP CÓ PHẢI LẬP HÓA ĐƠN?

1/ Căn cứ Khoản 3, Điều 7 TT 219/2013/TT-BTC: “Giá tính thuế GTGT của trường hợp này là Giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ”
2/ Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT_BTC Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
3/ Căn cứ khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT_BTC sửa đổi PL 04 Thông tư 39/2014/TT-BTC “Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”
=> Vậy trường hợp trên, kế toán cần lập hóa đơn như bán hàng dịch vụ bình thường, giá tính thuế GTGT là “ giá hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ”, thuế suất là thuế suất GTGT hiện hành theo quy định pháp luật về mặt hàng này. Trên hóa đơn ghi rõ là Hàng biếu tặng, không thu tiền.

Mời các bạn tham khảo: Mẫu hóa đơn xuất biếu tặng bánh trung thu

II/CHI PHÍ MUA HÀNG BIẾU TẶNG (Bánh trung thu) CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ?

Đối với hàng biếu tặng là bánh trung có đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định pháp luật (Hợp đồng mua hàng, Hóa đơn GTGT đầu vào, Biên bản giao nhận, chứng từ thanh toán theo quy định) thì DN cần chú ý có hai trường hợp sau:

2.1 HÀNG BIẾU TẶNG KHÔNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (ví dụ Biếu tặng người lao động, con em người lao động) thì

+ Thuế GTGT đầu vào KHÔNG đủ điều kiện được khấu trừ (Điều kiện, Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC)

+ Chi phí mua vào không được trừ (Do không phục vụ HĐSXKD, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

2.2 HÀNG BIẾU TẶNG THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (ví dụ Biếu tặng khách hàng, đối tác phục vu hoạt động sản xuất kinh doanh)

2.2.1 CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO?

Căn cứ pháp lý về thuế GTGT tại TT 219/2013/TT-BTC như sau:

+ Theo như Điểm 3 Điều 6 về căn cứ tính thuế của TT219: “3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”.

+ Theo như Điểm 5 Điều 14 của TT219 về Nguyên tắc khấu trừ thuế VAT đầu vào: 5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

  • Như vậy, hàng hóa dịch vụ dùng để biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì: ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO 

2.2.2 CHI PHÍ CÓ ĐƯỢC TRỪ?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, :

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  3. c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

NHƯ VẬY; chi phí mua bánh trung thu là chi phí được trừ nếu doanh nghiệp có bằng chứng tin cậy thể hiện:

+ Mục đích mua bánh trung thu biếu tặng đối tác thực tế liên quan đến hoạt động kinh doanh

+ Có đầy đủ Hợp đồng mua bánh, Hóa đơn GTGT hợp pháp, Biên bản giao nhận thể hiện bánh đảm bảo số lượng, chủng loại, chất lượng, hạn sử dụng theo quy định pháp luật

+ Nếu hóa đơn mua bánh có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

III/ HẠCH TOÁN HÀNG BIẾU TẶNG (Bánh trung thu) NHƯ THẾ NÀO?

Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

3.1 HÀNG BIẾU TẶNG KHÔNG PHỤC VỤ HĐSXKD

Nợ TK 156,153 – giá chưa thuế GTGT đầu vào –

Nợ TK 156,153 – Thuế GTGT không được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331..

b/  Khi xuất kho hàng để phục vụ biếu tặng, ghi:

Nợ TK 353: Tổng giá thanh toán (Trường hợp DN có quỹ phúc lợi)

Nợ TK 811 (theo dõi chi tiết Chi phí không được trừ TH DN không có quỹ phúc lợi)

Có TK 153: Giá trị chưa thuế hàng biếu tặng

Có TK 3331 Thuế GTGT = thuế suất GTGT x Giá tính thuế GTGT như bán hàng hóa thông thường.

3.2 HÀNG BIẾU TẶNG PHỤC VỤ HĐSXKD

Nợ TK 156,153 – giá chưa thuế GTGT đầu vào –

Nợ TK 133       – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331..

b/  Khi xuất kho hàng để phục vụ biếu tặng, lập hóa đơn GTGT như ghi:

Nợ TK 641: Chi phí bán hàng (phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh)

Có TK 153: Giá trị chưa thuế hàng biếu tặng

Có TK 3331 Thuế GTGT = thuế suất GTGT x Giá tính thuế GTGT như bán hàng hóa thông thường.

Chúc các Doanh nghiệp và mọi người lao động có một tết trung thu thật vui, hạnh phúc bên gia đình! Chúc các bạn kế toán luôn  hoàn thành tốt mọi công việc được lãnh đạo DN giao!

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.