Thời hạn nộp hồ sơ thuế quý I/2017 & tháng 3/2017

Thời hạn nộp hồ sơ thuế quý I/2017 & tháng 3/2017

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ THÁNG 3/17 & QUÝ 1/2017

Hiện nay đã đến kỳ nộp Hồ sơ khai thuế Tháng 03/2017 (Giá trị gia tăng, Thu nhập cá nhân, Tiêu thụ đặc biệt …) và Hồ sơ khai thuế Quý 01/2017 (Thuế GTGT, TTĐB, TNCN …) Tập hợp các công văn chỉ đạo của Tổng cục thuế cũng như các Cục thuế, chi cục thuế trên địa bàn cả nước, Trung tâm kế toán Hồng Trang xin chia sẻ thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế kỳ này như sau:

Hạn nộp của các hồ sơ khai thuế phải nộp kỳ này như sau:

  1. Hồ sơ khai thuế tháng 03/2017 (Thuế GTGT, TTĐB, TNCN …)

– Ký hiệu HSKT: 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT,04GTGT, 01/TTĐB…

– Hạn nộp: 20/04/2017

  1. Hồ sơ khai thuế Quý 1/2017 (Thuế GTGT, TTĐB, TNCN …)

– Ký hiệu HSKT: 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04GTGT, 01/TTĐB…

– Hạn nộp: 04/05/2017

Lưu ý:

Việc kê khai thuế GTGT:

+ Quý doanh nghiệp xác định đúng loại hồ sơ khai thuế phải nộp (chỉ nộp 01 loại hồ sơ khai thuế Tháng hoặc Quý, phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp).

+ Chỉ tiêu Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của kỳ này (chỉ tiêu 22) phải luôn bằng Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) trên tờ khai chính thức của kỳ trước.

Các trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Nếu phát sinh số thuế phải nộp đề nghị doanh nghiệp nộp đúng hạn. Các khoản nộp vào Ngân sách nhà nước được nộp theo hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Nếu phát sinh số thuế phải nộp đề nghị doanh nghiệp nộp đúng hạn. Các khoản nộp vào Ngân sách nhà nước được nộp theo hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Không nộp dồn vào ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ để tránh xảy ra lỗi khi gửi lên hệ thống thuế.

Trên đây là một số lưu ý Trung tâm kế toán Hồng Trang gửi đến các Kế toán, Doanh nghiệp. Chúc các Quý doanh nghiệp, các bạn kế toán hoàn thành tốt công việc kê khai thuế kỳ này.

 

 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.