CHÍNH SÁCH MỚI GIẢM 30%TIỀN THUÊ ĐẤT DO ẢNH HƯỞNG COVID-19

CHÍNH SÁCH MỚI GIẢM 30%TIỀN THUÊ ĐẤT DO ẢNH HƯỞNG COVID-19

Ngày 25/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 27/2021/QĐ-TTg  về việc giảm tiền thuê đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Cụ thể như sau:

Ai sẽ được giảm tiền thuê đất?

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Mức được giảm là bao nhiêu ?

– Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có). Trong đó:

+ Mức giảm tiền thuê đất này được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021;

+ Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xin giảm tiền thuê đất gồm những gì?

– Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021;

– Bản sao Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng cho thuê đất của cơ quan Nhà nước.

Trình tự, thủ tục xin giảm tiền thuê đất ?  

Bước 01: Nộp hồ sơ đề nghị

– Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và cơ quan khác theo quy định.

– Thời hạn nộp: Từ ngày 25/9/2021 – 31/12/2021.

Bước 02: Giải quyết hồ sơ

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất.

Các doanh nghiệp cần lưu ý thêm:

– Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất nhưng sau đó phát hiện người thuê không thuộc trường hợp được giảm thì phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm.

– Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2021 mà sau đó được quyết định giảm tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo.

Nếu không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì được bù trừ và hoàn trả số tiền nộp thừa.

EDUBELIFE xin gửi tặng các bạn toàn văn văn bản quan trọng này.

Quyết định 27/2021/QĐ-TTg

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.