Cách xây dựng thang bảng lương (Phần 2)

Cách xây dựng thang bảng lương (Phần 2)

2. Cách xây dựng thang bảng lương
2.1. Bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương
– Công văn đăng ký thang bảng lương gửi Phòng Lao động –Thương binh -Xã hội
– Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương
– Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
– Hệ thống thang lương bảng lương
– Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng
2.2. Cách xây dựng thang bảng lương
2.2.1. Mức lương tối thiểu
– Mức lương tối thiểu tại doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Cụ thể là nghị định 49/2013/NĐ-CP:
“3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:
a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.”
– Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2016:
+ Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015).
+ Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với năm 2015).
+ Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với năm 2015).
+Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với năm 2015).
– Doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng sẽ bị phạt theo khoản 4, điều 13, nghị định 95/2013/NĐ-CP
2.2.2. Cách xây dựng thang bảng lương
– Bậc lương:
+ Có bao nhiêu bậc lương: Doanh nghiệp có thể xây dựng bao nhiêu bậc cũng được. Người lao động khi mới vào làm việc, sẽ là bậc 1, và căn cứ vào quy chế tăng lương của doanh nghiệp, mỗi lần tăng lương sẽ lên một bậc.
+ Mức lương bậc 1 tại các nhóm: mức lương thấp nhất phải thỏa mãn các điều kiện của mức lương tối thiếu đã nêu trên
+ Chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề: tùy từng công ty nhưng tối thiểu cao ít nhất so với bậc lương liền kề 5%.
– Nhóm chức danh, vị trí công việc:
+ Có bao nhiêu chức danh: Căn cứ vào chức danh, vị trí công việc thực tế tại doanh nghiệp các bạn
+ Sắp xếp: Nên sắp xếp từ cao xuống thấp theo tầm quan trọng, mưc lương được hưởng: Giám đốc- Phó giám đốc- Trưởng phòng- Phó phòng …v.v
2.3. Thang bảng lương mẫu

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG – EDUBELUFE 2016

 (kèm Quyết định số 01/QĐ ngày 01/01/2016)

I.MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU
Mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp áp dụng: 3.500.000 đồng/tháng
II.HỆ THỐNG THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG
Người lao động khi được tuyển vào làm việc tại Công ty tùy từng vị trí và chức danh được xếp vào các khung lương và bậc lương khởi điểm theo quy định như sau:

TT
Chức danh
 Bậc lương / hệ số
 Bậc 1
 Bậc 2
 Bậc 3
 Bậc 4
 Bậc 5
 Bậc 6
 Bậc 7
1
Giám đốc
5.500.000
6.000.000
6.500.000
7.000.000
7.500.000
8.000.000
8.500.000
2
Phó giám đốc
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
7.000.000
7.500.000
8.000.000
3
Kế toán trưởng – Trưởng phòng
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
7.000.000
7.500.000
3
Nhân viên Kế toán – Văn phòng
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
4
Nhân viên kinh doanh – Kỹ thuật
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
ĐẠI DIỆN CÔNG TY

2- Chế độ tiền lương
Tiêu chuẩn nâng bậc:
– Đối với người lao động ít nhất phải làm việc đủ 12 tháng tại Công ty
– Không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách bằng văn bản trở lên
– Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và công việc được giao
Căn cứ tiêu chuẩn trên giám đốc sẽ có chế độ nâng bậc hàng năm.

Yến Thanh

(ketoanhongtrang.vn)

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.