HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN TOÁN CHI PHÍ QUẢNG CÁO ONLINE TRÊN FACEBOOK, YOUTUBE, GOOGLE

HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN TOÁN CHI PHÍ QUẢNG CÁO ONLINE TRÊN FACEBOOK, YOUTUBE, GOOGLE

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp có hoạt động thanh toán chi phí chạy quảng cáo Marketing online cho các Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài như Google, Facebook, Youtube…. Làm sao để chi phí này là chi phí được trừ ? Là vấn đề được khá nhiều doanh nghiệp quan tâm.
EDUBELIFE, với bải viết nhỏ này, mong muốn chia sẻ với các doanh nghiệp về thủ tục, chứng từ và phương pháp hạch toán để phản ánh chi phí quan trọng này là chi phí được trừ!
CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà Thầu
Căn cứ các quy định hiện hành về thuế GTGT và THuế TNDN.
Căn cứ chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC
Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC; Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong trường hợp DN hoàn thành việc nộp thuế GTGT cho Nhà thầu nước ngoài.
Về việc hạch toán thuế Nhà thầu,
– Căn cứ chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC
– Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC; Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong trường hợp DN hoàn thành việc nộp thuế GTGT cho Nhà thầu nước ngoài.
Về cơ bản:
Thuế nhà thầu, đối với Nhà thấy nước ngoài là tổ chức, bao gồm 2 loại thuế:
Thuế GTGT và Thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, trong đó:
– Thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài; DN được khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy đình trên.
– Thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài DN được hạch toán vào chi phí được trừ của DN theo quy định.

EDUBELIFE xin đưa ra 01 ví dụ cụ thể: đối với trường hợp DN mua dịch vụ quảng cáo Marketing Online của Facebook, Youtube, Google ….. hoặc dịch vụ ứng dụng của các Hãng như Google, Amazon… phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó phát sinh thêm DN uỷ quyền cho 1 cá nhân của DN, sư dụng thẻ Visa/Master của cá nhân để thanh toán chi phí này cho DN.

Sau đây là ví dụ minh hoạ, trân trọng mời bạn tham khảo!

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.