Hạn nộp tờ khai thuế tháng 6 và quý 3/17

Hạn nộp tờ khai thuế tháng 6 và quý 3/17

Hạn nộp tờ khai thuế tháng 6 và quý 3/17 sắp đến rồi

Hiện nay đã đến kỳ nộp Hồ sơ khai thuế Tháng 06/2017 (Giá trị gia tăng, Thu nhập cá nhân, Tiêu thụ đặc biệt …) và Hồ sơ khai thuế Quý 02/2017 (Thuế GTGT, TTĐB, TNCN …)

Đề nghị Quý doanh nghiệp lập và nộp hồ sơ khai thuế kỳ này đúng thời hạn quy định để đảm bảo quyền lợi theo pháp luật của người nộp thuế.

Hạn nộp của các hồ sơ khai thuế phải nộp kỳ này như sau:

  1. Hồ sơ khai thuế tháng 06/2017 (Thuế GTGT, TTĐB, TNCN …)

– Ký hiệu HSKT: 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT,04GTGT, 01/TTĐB…

– Hạn nộp: 20/07/2017

  1. Hồ sơ khai thuế Quý 02/2017 (Thuế GTGT, TTĐB, TNCN …)

– Ký hiệu HSKT: 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04GTGT, 01/TTĐB…

– Hạn nộp: 31/07/2017

Lưu ý:

Việc kê khai thuế GTGT:

+ Quý doanh nghiệp xác định đúng loại hồ sơ khai thuế phải nộp (chỉ nộp 01 loại hồ sơ khai thuế Tháng hoặc Quý, phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp).

+ Chỉ tiêu Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của kỳ này (chỉ tiêu 22) phải luôn bằng Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) trên tờ khai chính thức của kỳ trước.

Các trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Nếu phát sinh số thuế phải nộp đề nghị doanh nghiệp nộp đúng hạn. Các khoản nộp vào Ngân sách nhà nước được nộp theo hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Không nộp dồn vào ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ để tránh xảy ra lỗi khi gửi lên hệ thống thuế.

Kế toán Hồng Trang – EDUBELIFE chúc các Quý Doanh nghiệp hoàn thành tốt công tác kê khai thuế; chúc các kế toán tự tin bảo vệ thành công mọi kết quả kê khai thuế trước cơ quan thuế!

 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.