Điểm mới chính sách gia hạn thuế năm 2021 so với năm 2020

Điểm mới chính sách gia hạn thuế năm 2021 so với năm 2020

Ngày 19/4/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Tiếp đó, Công văn số 1495/TCT-KK ngày 13/05/2021 của Tổng Cục thuế hướng dẫn triển khai Nghị định này trong thực tiễn. Công văn 1495/TCT-KK nêu rõ những điểm mới về chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021 quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP so với chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2020 quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP để người nộp thuế thuận tiện theo dõi và thực hiện, cụ thể:

– Về đối tượng áp dụng: Bổ sung một số ngành nghề, lĩnh vực được gia hạn tại điểm d, đ, e, g khoản 1 và điểm d, đ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

– Về số tiền thuế và thời gian được gia hạn:

+ Thuế giá trị gia tăng: thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của các kỳ tính thuế từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2021 được gia hạn 05 tháng; tháng 7/2021 được gia hạn 04 tháng; tháng 8/2021 được gia hạn 03 tháng;

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 được gia hạn 03 tháng;

+ Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát sinh phải nộp năm 2021 được gia hạn nộp đến ngày 31/12/2021;

+ Tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 được gia hạn 06 tháng.

EDUBELIFR xin gửi tặng các bạn toàn văn Công văn 1495/TCT-KKNghị định số 52/2021/NĐ-CP để các bạn tiện tra cứu và áp dụng nhé!

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.