CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2018

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2018

Ngày 27/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 87/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Nội dung tóm tắt:
Thêm trường hợp tạm dừng cưỡng chế thu nợ thuế:
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BTC về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Thông tư mới bổ sung thêm trường hợp tạm dừng hoặc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế… đã được cơ quan thuế ban hành:
– Quyết định gia hạn nộp thuế;
– Thông báo không tính tiền chậm nộp.
Thông tư này cũng sửa đổi quy định về thời điểm phải ban hành quyết định cưỡng chế. Theo đó, sau ngày thứ 90 kể từ ngày: Số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế hết thời hạn nộp thuế… thay vì quy định cụ thể trong ngày thứ 91 như trước đây.
Đồng thời Bộ Tài chính bỏ việc phong tỏa tài khoản với số tiền bằng với số tiền ghi trong quyết định cưỡng chế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ khi được yêu cầu cung cấp thông tin.
Thông tư này được ban hành ngày 27/09/2018, có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.