BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUÝ 2/2019 & Tháng 7/2019

BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUÝ 2/2019 & Tháng 7/2019

 

  1. Luật quản lý thuế cũ 2016 sắp hết hiệu lực ngày 01/07/2020

Ngày 13/6/2019, Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14.

Phải kê khai nộp thuế điện tử nếu đủ hạ tầng công nghệ thông tin

Theo đó, người nộp thuế có quyền được tra cứu, in toàn bộ chứng từ điện tử đã gửi đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế; được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan… Tại nơi có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp nếu người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Luật cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế như thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế; gây phiền hà, sách nhiễu người nộp thuế… Việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn cũng bị nghiêm cấm.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế với trường hợp khai và nộp theo tháng; là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế với trường hợp khai và nộp theo quý. Với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Luật này:
– Làm hết hiệu lực Luật Quản lý thuế 2006Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012;…
– Làm hết hiệu lực một phần Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 2014Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế 2016
– Bổ sung Luật Kế toán 2015

2. Ngày 23/04/2019 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtThuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

3 . Mất thẻ BHYT vẫn được thanh toán tiền khám, chữa bệnh

Thông tư 09/2019/TT-BYT quy định: Người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại sẽ được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, còn có một số trường hợp khác cũng được thanh toán trực tiếp, như: Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin; Chi phí cùng chi trả trong năm lớn hơn 8,94 triệu đồng…

 

4.Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật

Theo Nghị định 55/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 16/8/2019, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật với mức như sau:

– Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí, nhưng không quá 03 triệu đồng/năm;

– Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 05 triệu đồng/năm;

– Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí, nhưng không quá 10 triệu đồng/năm…

 

5.Thêm trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Thông tư 09/2019/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Từ ngày 01/8/2019, sẽ có thêm 03 trường hợp người có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh:

– Người có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (8,94 triệu đồng) (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở;

– Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin thẻ BHYT;

– Người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

  1. Doanh nghiệp được hỗ trợ đến 80 triệu đồng kinh phí sử dụng DV khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 19/7/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2019/TT-BTC về việc quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Cụ thể, hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gồm: Đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ…): Mức kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 80 triệu đồng/doanh nghiệp.

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích xuất sắc, đạt thứ hạng cao tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp quốc gia hoặc quốc tế. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 01 năm/doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa không quá 10 doanh nghiệp/năm.

Bên cạnh đó, hỗ trợ tối đa không quá 50% kinh phí để doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài (tối đa không quá 02 người/doanh nghiệp được cử đi tham gia các khóa huấn luyện).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/09/2019.

7. BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 128/2014/TT-BTC NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÀM VIỆC TẠI KHU KINH TẾ

Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2019/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

Theo đó, bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/8/2019.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 128/2014/TT-BTC.

8. Phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Ngày 31/7/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1299/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2024, Bộ Tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai thực hiện Đề án để đảm bảo ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam theo từng giai đoạn.

– Giai đoạn 1 (2019): Trước tháng 9/2019, xây dựng và ban hành Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam. Trước tháng 12/2019, thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

– Giai đoạn 2 (2020-2024): Nghiên cứu, xây dựng, ban hành và công bố các chuẩn mực kế toán công Việt Nam theo lộ trình 04 đợt từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2023, các đợt còn lại từ tháng 01/2024.

Sau khi ban hành được 21 chuẩn mực (4 đợt), Bộ Tài chính sẽ tổng kết, đánh giá và lựa chọn các chuẩn mực còn lại trong các giai đoạn tiếp theo phù hợp với cơ chế, chính sách trong khu vực công được sửa đổi, bổ sung đồng bộ, phù hợp với với các nguyên tắc của chuẩn mực. Trường hợp cơ chế tài chính, ngân sách không điều chỉnh phù hợp, cần xác định rõ các nội dung không áp dụng theo chuẩn mực kế toán công quốc tế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  1. Kế toán không còn phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề

Ngày 19/07/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 44/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Theo đó, hàng năm, chậm nhất là ngày 25/8, hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được chấp thuận tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên phải gửi “Báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức kế toán viên” theo mẫu mới quy định tại Thông tư này bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử cho Bộ Tài chính để xem xét, công nhận giờ cập nhật kiến thức cho kế toán viên.

Nội dung báo cáo gồm các thành phần sau: Tên báo cáo; Nội dung yêu cầu báo cáo; Đối tượng thực hiện báo cáo; Cơ quan nhận báo cáo (Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính); Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày 16/8 năm trước đến ngày 15/8 năm nay; Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất ngày 25/8 hàng năm.

Thông tư cũng sửa đổi quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, đại diện hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực một phần Thông tư 292/2016/TT-BTCThông tư 296/2016/TT-BTC.

  1. Lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 01/7/2019

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Theo đó, kể từ thời điểm này, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, cao hơn so với thời điểm hiện tại 100.000 đồn

Mức lương này được dùng để: Tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Tính mức phí sinh hoạt, phí hoạt động; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp, phụ cấp…

  1. Ban hành mẫu mới Thông báo Kết quả đóng bảo hiểm xã hội

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định 618/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu “Thông báo Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” ngày 30/05/2019.

Cụ thể, Quyết định này ban hành mẫu “Thông báo Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” (Mẫu C12-TS) thay thế mẫu C12-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Việc lập mẫu C12-TS để thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng liền kề và số tiền dự tính phải đóng của tháng hiện tại đối với các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trách nhiệm lập mẫu này thuộc về cơ quan BHXH, căn cứ số liệu mẫu D02-TS, D02a-TS, C12-TS tháng trước liền kề, dữ liệu trong phần mềm quản lý thu và các chứng từ nộp tiền của đơn vị.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.